Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:13.4   Playing HCP:   15
Phan Sơn123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả775654665767756444101
Stableford00122220211012022222
Brutto Stableford00011210100001012111
TOPlist