Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:10.4   Playing HCP:   14
Thân Văn Huyên123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả75557574464545456593
Stableford02130111323242210129
Brutto Stableford01020101212131200017
TOPlist