Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:15.3   Playing HCP:   17
Nguyễn Hồng Sơn123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả75566574466756555599
Stableford02121212321031211126
Brutto Stableford01010101210020101011
TOPlist