Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:14.4   Playing HCP:   16
Nguyễn Đoàn Bộ123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả65556364656678644496
Stableford12131322131110122229
Brutto Stableford01020311020000012114
TOPlist