Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Đỏ    HCP:28   Playing HCP:   32
Nguyễn Thị Thu (Trọng)123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả866766837967788676121
Stableford02122113102120010120
Brutto Stableford0000000200000000002
TOPlist