Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:17.8   Playing HCP:   20
Dương Việt Anh123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả0
Stableford0000000000000000000
Brutto Stableford0000000000000000000
TOPlist