Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:28   Playing HCP:   32
Trần Minh Sơn123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả766767856765875356110
Stableford12122011222311242130
Brutto Stableford0000000000010012105
TOPlist