Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:9.4   Playing HCP:   13
Phạm Hoàng Hải123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả55565463574764547492
Stableford22122222213023120231
Brutto Stableford11011212102012110118
TOPlist