Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Xanh    HCP:9   Playing HCP:   14
Vũ Thị Kim123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả68465564566855546296
Stableford10222121221032120428
Brutto Stableford00111111110021110316
TOPlist