Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:11   Playing HCP:   12
Nguyễn Minh Hiền123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả55454464585656445590
Stableford22223221202031221130
Brutto Stableford11122211101020211019
TOPlist