Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:18.4   Playing HCP:   21
Phạm Khắc Lương123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả865766644885757545106
Stableford02111132300213013125
Brutto Stableford0000001120010100208
TOPlist