Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:16.9   Playing HCP:   19
Hồ Văn Hùng123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả46455563467866645494
Stableford31232233320021122234
Brutto Stableford20121112210010011117
TOPlist