Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:9.3   Playing HCP:   13
Nguyễn Văn Thuấn123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả564675964754765654101
Stableford21220100312211101222
Brutto Stableford10110100201200101112
TOPlist