Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:15.2   Playing HCP:   17
Nguyễn Khánh123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả676775936788868466117
Stableford10010203110001020012
Brutto Stableford0000010200000001004
TOPlist