Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Xanh    HCP:6.5   Playing HCP:   11
Trần Minh Tơ123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả54374553466576445689
Stableford23303132321111221031
Brutto Stableford12202122210100211020
TOPlist