Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:19.5   Playing HCP:   22
Trần Đình Phú (Huy)123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả656856746988767476115
Stableford13002122100022020018
Brutto Stableford0100100100000001004
TOPlist