Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:13.1   Playing HCP:   14
Phạm Ngọc Toàn123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả576664745756658355100
Stableford20021211212122031124
Brutto Stableford10010201101011021012
TOPlist