Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:5.5   Playing HCP:   8
Mai Hồng Thanh123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả46365454575657544388
Stableford21312231102030122228
Brutto Stableford20211221101020112221
TOPlist