Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Trắng    HCP:5   Playing HCP:   8
Đinh Việt123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả5103644747766667964107
Stableford10313211001021000117
Brutto Stableford10212201000010000111
TOPlist