Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:18.8   Playing HCP:   21
Trần Anh Việt123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả5676645451055695465103
Stableford22021342202220221130
Brutto Stableford10010221101110110013
TOPlist