Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Tee phát bóng: Vàng    HCP:11.5   Playing HCP:   13
Lê Văn Dương123456789101112131415161718Tổng
INDEX113513717115910614421681812
PAR44354453454454434372
Kết quả65575663545876546497
Stableford12112022242011120226
Brutto Stableford01001012131000110113
TOPlist