Chung kết 2016
Giao lưu CLB 6.5.2016
MixC 25.4.2016
Xuân 2016
Giao lưu đầu xuân 2016
Đấu tất niên 2015
Texas 08.12.2015
Giải Mùa lá rụng 2015
Thành tích đem chuông đi đánh xứ người Praha 5 - Motol ngày 09.11.2015
Đấu đồng đội lượt về ngày 13.11.2015.
Đấu đồng đội ngày 6.11.2015
Giải Vestec ngày 19.10.2015