Danh sách thành viên
STT TênHCP
1Phan Sơn 14.4
2Nguyễn Minh Hiền 12.1
3Nguyễn Văn Thuấn 8.4
4Trần Minh Tơ 6.5
5Trần Mạnh Hùng 7.6
6Nguyễn Văn Tới 15.7
7Mai Hồng Thanh 4.5
8Đinh Việt 5.6
9Lê Văn Nam 8.2
10Nguyễn Văn Tiệp 14.6
11Thân Văn Huyên 9.7
12Vũ Thị Hồng Mai 8.5
13Nguyễn Cao Thắng 5.1
14Nguyễn Xuân Hiệp 11.3
15Dương Đình Tùng 6.1
16Trần Thị Linh Chi 18
17Trần Thanh Tuấn 7.3
18Phạm Hoàng Hải 8.2
19Vũ Thị Kim 9.7
20Ngô Quang Hùng 5.6
21Bùi Quý Thế 8.9
22Lương Bình Huyên 17.8
23Nguyễn Minh Xuân 7.2
24Phạm Khắc Lương 19.2
25Hồ Văn Hùng 16.9
26Nguyễn Văn Hạng 4.3
27Vũ Văn Bảo 14.2
28Lê Quang Chung (Vi) 14.8
29Nguyễn Đức Tuấn 15.3
30Nguyễn Hiếu 9.1
31Nguyễn Đức Ngọc 17.8
32Vũ Thị Ưu 13.3
33Nguyễn Trường Sơn 13.3
34Vũ Trùng Dương 9.4
35Luyện Huy Hương 11.7
36Tạ Quốc Huân 10.1
37Hồ Văn Hiền 10.9
38Bùi Ngọc Xanh 7.2
39Vũ Văn Tuyến 16.3
40Dương Đình Khoa 10.1
41Nguyễn Quốc Minh 17.3
42Trần Đình Phú (Huy) 20
43Vũ Thị Hậu 26.8
44Phạm Ngọc Toàn 12
45Nguyễn Ngọc Anh 10.4
46Mai Văn Rao 5.6
47Trần Tiến 12.6
48Phạm Kim Chung 11
49Trần Thuận 7.3
50Nguyễn Thắng 4.5
51Nguyễn Khắc Bốn 10.9
52Đoàn Minh Đông 11.1
53Lương Sĩ 10.6
54Dương Chí Hiển 17.1
55Chu Minh Khánh 11.4
56Nguyễn Duy Hậu 27.2
57Đỗ Hùng Sơn 16.3
58Trần Anh Việt 10
59Mai Văn Đại 20.6
60Lê Văn Dương 11.2
61Đặng Văn Minh (Châu) 21.9
62Lương Khánh Thiện 12.7
63Trần Anh Đức 13
64Trần Quang Hùng 10.4
65Nguyễn Kim Thoa 11.5
66Nguyễn Thị Thu Thuỷ 22
67Nguyễn Hồng Sơn 15.8
68Nguyễn Trung Tuấn 28
69Nguyễn Đoàn Bộ 10.3
70Nguyễn Văn Trọng 25.9
71Nguyễn Thị Thu (Trọng) 28
72Phan Quốc Hải 5.7
73Dương Việt Anh 18.2
74Trần Minh Sơn 19.4
75Hồ Việt 25.8
76Nguyễn Minh Tuấn 25.1
77Nguyễn Hải Bình 14.5

HCP của tất cả các thành viên sẽ được điều chỉnh sau mỗi lần đấu của CLB tổ chức.

TOPlist