Mùa lá rụng 2015------20.11.2015. Sân: Zbraslav

Hạng A - HCP: 0-11.4
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Mai Hồng Thanh 8.585 (13)35 8.5 23
2Đinh Việt 6.398 (26)24 6.4 16
3Trần Thanh Tuấn 11.484 (12)36 11.4 24
4Phạm Hoàng Hải 11.285 (13)35 11.2 23
5Vũ Thị Kim 10.587 (15)33 10.6 22
6Ngô Quang Hùng 7.487 (15)32 7.5 22

1. Trần Thanh Tuấn 36
2. Mai Hồng Thanh 35
3. Phạm Hoàng Hải 35
4. Vũ Thị Kim 33


Hạng B - HCP: 11.5-16
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Hiền 13.587 (15)36 13.5 21
2Nguyễn Văn Thuấn 14.492 (20)32 14.5 17
3Trần Minh Tơ 1690 (18)37 15.7 19
4Trần Mạnh Hùng 12.485 (13)38 11.8 25
5Vũ Thị Hồng Mai 15.790 (18)36 15.7 18
6Bùi Quý Thế 13.698 (26)25 13.7 13

1. Trần Mạnh Hùng 38
2. Trần Minh Tơ 37
3. Vũ Thị Hồng Mai 36
4. Nguyễn Minh Hiền 36


Hạng C - HCP: 16.1-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 18.8100 (28)30 18.9 12
2Nguyễn Văn Tới 17.396 (24)32 17.4 16
3Nguyễn Văn Tiệp 36100 (28)50 29 13
4Lương Bình Huyên 26.794 (22)49 21.4 16
5Nguyễn Minh Xuân 28.5103 (31)40 26.5 12
6Phạm Khắc Lương 28.5106 (34)35 28.5 9
7Hồ Văn Hùng 27.2108 (36)32 27.2 8

1. Nguyễn Văn Tiệp 50
2. Lương Bình Huyên 49
3. Nguyễn Minh Xuân 40
4. Phạm Khắc Lương 35