Giao lưu CLB------12.07.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Minh Hiền Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Minh Xuân9:00
2 Nguyễn Văn Thuấn Dương Đình Tùng Trần Mạnh Hùng Bùi Quý Thế9:10
3 Phan Sơn Phạm Khắc Lương Nguyễn Văn Hạng Mai Hồng Thanh9:20
4 Phạm Tuấn Lương Bình Huyên Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai9:30
5 Nguyễn Trường Sơn Lê Văn Nam Phạm Đức Thọ Phạm Hoàng Hải9:40
6 Nguyễn Quang Minh Hồ Văn Hùng Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Quốc Minh9:50


AAA10
Error, insert query failed hihi