Giao lưu CLB------12.07.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Minh Hiền Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Minh Xuân9:00
2 Nguyễn Văn Thuấn Dương Đình Tùng Trần Mạnh Hùng Bùi Quý Thế9:10
3 Phan Sơn Phạm Khắc Lương Nguyễn Văn Hạng Mai Hồng Thanh9:20
4 Phạm Tuấn Lương Bình Huyên Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai9:30
5 Nguyễn Trường Sơn Lê Văn Nam Phạm Đức Thọ Phạm Hoàng Hải9:40
6 Nguyễn Quang Minh Hồ Văn Hùng Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Quốc Minh9:50


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phạm Hoàng Hải 10.188 (16)35 10.1 22
2Lê Văn Nam 11.788 (16)36 11.7 20
3Nguyễn Quang Minh 29.3114 (42)31 29.3 7
4Nguyễn Văn Hạng 7.983 (11)37 7.7 26
5Hồ Văn Hùng 20.594 (22)37 20.1 16
6Nguyễn Trường Sơn 24.496 (24)43 21.6 19
7Lương Bình Huyên 20.5105 (33)24 20.6 8
8Nguyễn Minh Xuân 19.188 (16)42 17.1 21
9Dương Đình Tùng 985 (13)36 9 23
10Nguyễn Minh Hiền 13.594 (22)30 13.6 17
11Phan Sơn 19.399 (27)33 19.3 14
12Trần Mạnh Hùng 11.690 (18)32 11.7 21
13Nguyễn Đức Tuấn 24.5109 (37)28 24.6 8
14Nguyễn Văn Thuấn 13.286 (14)37 12.9 22
15Phạm Đức Thọ 13.300 13.3 0
16Phạm Tuấn 1800 18 0
17Lê Quang Chung (Vi) 26.799 (27)40 25 10
18Trần Minh Tơ 10.684 (12)38 10.2 26
19Bùi Quý Thế 11.700 11.7 0
20Nguyễn Đức Ngọc 36113 (41)37 35.5 5
21Nguyễn Quốc Minh 36122 (50)32 36 5
22Phạm Khắc Lương 25.796 (24)41 23.7 13
23Mai Hồng Thanh 7.586 (14)33 7.6 23
24Vũ Thị Hồng Mai 14.588 (16)37 14.2 20

1. Nguyễn Trường Sơn 43
2. Nguyễn Minh Xuân 42
3. Phạm Khắc Lương 41
4. Lê Quang Chung (Vi) 40


SttGolferStableford
1 Lê Văn Nam 36
2 Phạm Đức Thọ 0
3 Nguyễn Minh Hiền 30
4 Lê Quang Chung (Vi) 40
5 Nguyễn Quang Minh 31
6 Phan Sơn 33
7 Phạm Khắc Lương 41
8 Nguyễn Văn Thuấn 37
9 Dương Đình Tùng 36
10 Trần Minh Tơ 38
Tổng cộng322
SttGolferStableford
1 Nguyễn Trường Sơn 43
2 Nguyễn Đức Tuấn 28
3 Nguyễn Minh Xuân 42
4 Hồ Văn Hùng 37
5 Trần Mạnh Hùng 32
6 Phạm Tuấn 0
7 Lương Bình Huyên 24
8 Nguyễn Đức Ngọc 37
9 Nguyễn Quốc Minh 32
10 Mai Hồng Thanh 33
Tổng cộng308