Giao lưu CLB------22.08.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Văn Thuấn Tạ Quốc Huân Nguyễn Văn Tiệp Dương Đình Tùng8:20
2 Ngô Quang Hùng Vũ Trùng Dương Trần Thanh Tuấn Phạm Hoàng Hải8:30
38:40
4 Trần Minh Tơ Vũ Thị Ưu Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim8:50
5 Nguyễn Văn Hạng Bùi Quý Thế Nguyễn Cao Thắng9:00
6 Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Văn Tới9:10
7 Mai Hồng Thanh Trần Mạnh Hùng Trần Đình Phú (Huy) Thân Văn Huyên9:20
8 Lương Bình Huyên Phạm Khắc Lương Lê Quang Chung (Vi) Phạm Ngọc Toàn9:30


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Thân Văn Huyên 13.887 (15)36 13.8 21
2Nguyễn Văn Hạng 7.781 (9)38 7.3 27
3Bùi Quý Thế 11.787 (15)34 11.7 22
4Vũ Trùng Dương 10.386 (14)35 10.3 24
5Lê Quang Chung (Vi) 23.8101 (29)35 23.8 14
6Lương Bình Huyên 20.694 (22)36 20.6 17
7Nguyễn Trường Sơn 21.6102 (30)32 21.6 11
8Nguyễn Đức Tuấn 24.6106 (34)33 24.6 10
9Phan Sơn 19.395 (23)35 19.3 14
10Nguyễn Văn Thuấn 12.987 (15)37 12.6 24
11Trần Minh Tơ 10.281 (9)39 9.6 27
12Phạm Khắc Lương 23.794 (22)41 21.7 15
13Trần Đình Phú (Huy) 22.693 (21)42 20.2 17
14Phạm Ngọc Toàn 2290 (18)43 19.2 19
15Nguyễn Cao Thắng 686 (14)31 6.1 24
16Vũ Thị Ưu 13.584 (12)40 12.3 25
17Nguyễn Đức Ngọc 30.7123 (51)23 30.9 5
18Trần Thanh Tuấn 9.886 (14)34 9.8 23
19Vũ Thị Kim 10.594 (22)28 10.6 16
20Trần Mạnh Hùng 11.785 (13)37 11.4 24
21Mai Hồng Thanh 7.679 (7)42 6.4 31
22Vũ Thị Hồng Mai 12.982 (10)41 11.4 26
23Dương Đình Tùng 979 (7)42 7.8 30
24Tạ Quốc Huân 11.690 (18)31 11.7 19
25Phạm Hoàng Hải 10.192 (20)29 10.2 18
26Ngô Quang Hùng 6.586 (14)33 6.6 23
27Nguyễn Văn Tới 17.589 (17)40 16.3 21
28Nguyễn Văn Tiệp 26101 (29)38 25.2 13

1. Phạm Ngọc Toàn 43
2. Mai Hồng Thanh 42
3. Dương Đình Tùng 42
4. Trần Đình Phú (Huy) 42


SttGolferStableford
1 Nguyễn Văn Thuấn 37
2 Lương Bình Huyên 36
3 Ngô Quang Hùng 33
4 Vũ Trùng Dương 35
5 Trần Minh Tơ 39
6 Vũ Thị Ưu 40
7 Nguyễn Cao Thắng 31
8 Phạm Hoàng Hải 29
9 Lê Quang Chung (Vi) 35
10 Nguyễn Văn Tới 40
11 Phạm Ngọc Toàn 43
Tổng cộng398
SttGolferStableford
1 Mai Hồng Thanh 42
2 Nguyễn Trường Sơn 32
3 Phạm Khắc Lương 41
4 Vũ Thị Hồng Mai 41
5 Nguyễn Văn Hạng 38
6 Bùi Quý Thế 34
7 Nguyễn Đức Ngọc 23
8 Trần Thanh Tuấn 34
9 Vũ Thị Kim 28
10 Trần Đình Phú (Huy) 42
11 Dương Đình Tùng 42
Tổng cộng397