Giao lưu CLB------22.08.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Văn Thuấn Tạ Quốc Huân Nguyễn Văn Tiệp Dương Đình Tùng8:20
2 Ngô Quang Hùng Vũ Trùng Dương Trần Thanh Tuấn Phạm Hoàng Hải8:30
38:40
4 Trần Minh Tơ Vũ Thị Ưu Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim8:50
5 Nguyễn Văn Hạng Bùi Quý Thế Nguyễn Cao Thắng9:00
6 Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Văn Tới9:10
7 Mai Hồng Thanh Trần Mạnh Hùng Trần Đình Phú (Huy) Thân Văn Huyên9:20
8 Lương Bình Huyên Phạm Khắc Lương Lê Quang Chung (Vi) Phạm Ngọc Toàn9:30


AAA12
Error, insert query failed hihi