Giao lưu CLB------11.10.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Phạm Hoàng Hải Mai Hồng Thanh Dương Đình Tùng Phạm Ngọc Toàn8:40
2 Vũ Thị Hậu Vũ Thị Kim Vũ Thị Hồng Mai8:50
3 Trần Minh Tơ Nguyễn Xuân Hiệp Trần Thanh Tuấn Nguyễn Trường Sơn9:00
4 Thân Văn Huyên Lương Bình Huyên Phạm Khắc Lương Nguyễn Minh Hiền9:10
5 Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Quang Minh Lê Quang Chung (Vi)9:20
6 Nguyễn Văn Tới Vũ Văn Tuyến Trần Mạnh Hùng Vũ Văn Bảo9:30
7 Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Văn Thuấn9:40
8 Ngô Quang Hùng Lê Văn Nam Hồ Văn Hùng9:50


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Xuân Hiệp 13.395 (23)31 13.4 17
2Lương Bình Huyên 20.6108 (36)22 20.7 8
3Nguyễn Đức Ngọc 29.6118 (46)26 29.8 5
4Nguyễn Đức Tuấn 24.6107 (35)30 24.7 8
5Phạm Khắc Lương 21.7106 (34)28 21.8 8
6Vũ Thị Hồng Mai 11.490 (18)32 11.5 20
7Nguyễn Quang Minh 25.7107 (35)30 25.8 8
8Hồ Văn Hùng 17.5102 (30)31 17.6 16
9Nguyễn Minh Xuân 16.792 (20)36 16.7 18
10Nguyễn Minh Hiền 12.692 (20)30 12.7 16
11Vũ Văn Bảo 14.496 (24)28 14.5 15
12Nguyễn Văn Tới 16.394 (22)32 16.4 14
13Vũ Văn Tuyến 1699 (27)29 16.1 15
14Nguyễn Văn Thuấn 12.695 (23)27 12.7 15
15Vũ Thị Hậu 32.3118 (46)28 32.5 2
16Phạm Ngọc Toàn 19.2103 (31)30 19.3 12
17Trần Mạnh Hùng 11.486 (14)34 11.4 22
18Trần Thanh Tuấn 9.884 (12)35 9.8 24
19Vũ Thị Kim 10.690 (18)30 10.7 18
20Thân Văn Huyên 12.592 (20)31 12.6 17
21Lê Quang Chung (Vi) 23.896 (24)41 21.8 18
22Trần Minh Tơ 9.592 (20)32 9.6 18
23Dương Đình Tùng 7.886 (14)33 7.9 22
24Mai Hồng Thanh 6.492 (20)25 6.5 16
25Phạm Hoàng Hải 10.287 (15)32 10.3 21
26Ngô Quang Hùng 6.684 (12)35 6.6 25
27Bùi Quý Thế 11.792 (20)30 11.8 19
28Lê Văn Nam 1088 (16)31 10.1 20
29Nguyễn Trường Sơn 21.196 (24)37 20.7 14

1. Lê Quang Chung (Vi) 41
2. Nguyễn Trường Sơn 37
3. Nguyễn Minh Xuân 36
4. Ngô Quang Hùng 35


SttGolferStableford
1 Phạm Hoàng Hải 32
2 Dương Đình Tùng 33
3 Vũ Thị Kim 30
4 Trần Minh Tơ 32
5 Nguyễn Xuân Hiệp 31
6 Lương Bình Huyên 22
7 Nguyễn Trường Sơn 37
8 Nguyễn Đức Ngọc 26
9 Nguyễn Đức Tuấn 30
10 Nguyễn Văn Tới 32
11 Trần Mạnh Hùng 34
12 Nguyễn Minh Xuân 36
13 Nguyễn Văn Thuấn 27
14 Hồ Văn Hùng 31
Tổng cộng433
SttGolferStableford
1 Mai Hồng Thanh 25
2 Phạm Ngọc Toàn 30
3 Vũ Thị Hậu 28
4 Vũ Thị Hồng Mai 32
5 Trần Thanh Tuấn 35
6 Ngô Quang Hùng 35
7 Thân Văn Huyên 31
8 Phạm Khắc Lương 28
9 Nguyễn Minh Hiền 30
10 Nguyễn Quang Minh 30
11 Lê Quang Chung (Vi) 41
12 Vũ Văn Tuyến 29
13 Vũ Văn Bảo 28
14 Lê Văn Nam 31
Tổng cộng433