Giao lưu CLB------11.10.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Phạm Hoàng Hải Mai Hồng Thanh Dương Đình Tùng Phạm Ngọc Toàn8:40
2 Vũ Thị Hậu Vũ Thị Kim Vũ Thị Hồng Mai8:50
3 Trần Minh Tơ Nguyễn Xuân Hiệp Trần Thanh Tuấn Nguyễn Trường Sơn9:00
4 Thân Văn Huyên Lương Bình Huyên Phạm Khắc Lương Nguyễn Minh Hiền9:10
5 Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Quang Minh Lê Quang Chung (Vi)9:20
6 Nguyễn Văn Tới Vũ Văn Tuyến Trần Mạnh Hùng Vũ Văn Bảo9:30
7 Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Văn Thuấn9:40
8 Ngô Quang Hùng Lê Văn Nam Hồ Văn Hùng9:50


AAA13
Error, insert query failed hihi