Giao lưu CLB------17.10.2016. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai10:00
2 Nguyễn Minh Hiền Vũ Văn Bảo Trần Mạnh Hùng10:10
3 Phan Sơn Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Ngọc Anh10:20
4 Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Quang Minh Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Ngọc10:30
5 Nguyễn Trường Sơn Mai Hồng Thanh Phạm Hoàng Hải Trần Thanh Tuấn10:40
6 Vũ Văn Tuyến Phạm Ngọc Toàn Lương Bình Huyên Nguyễn Văn Tới10:50
7 Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Văn Tiệp Nguyễn Minh Xuân11:00
8 Hồ Văn Hùng Nguyễn Văn Thuấn Phạm Khắc Lương Thân Văn Huyên11:10


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Lê Quang Chung (Vi) 21.8107 (35)27 21.9 7
2Nguyễn Minh Hiền 12.792 (20)31 12.8 17
3Nguyễn Minh Xuân 16.788 (16)39 15.8 21
4Vũ Văn Bảo 14.593 (21)32 14.6 17
5Phạm Khắc Lương 21.8109 (37)25 21.9 6
6Phan Sơn 19.398 (26)34 19.3 14
7Hồ Văn Hùng 17.6104 (32)27 17.7 14
8Nguyễn Đức Ngọc 29.8112 (40)34 29.8 8
9Nguyễn Quang Minh 25.8109 (37)32 25.8 11
10Nguyễn Trường Sơn 20.798 (26)35 20.7 14
11Nguyễn Xuân Hiệp 13.490 (18)33 13.4 18
12Lương Bình Huyên 20.799 (27)34 20.7 13
13Trần Thanh Tuấn 9.882 (10)39 9.2 26
14Vũ Thị Kim 10.791 (19)34 10.7 17
15Trần Minh Tơ 9.693 (21)31 9.7 17
16Vũ Thị Hồng Mai 11.590 (18)36 11.5 18
17Trần Mạnh Hùng 11.482 (10)41 10.4 26
18Nguyễn Văn Thuấn 12.788 (16)35 12.7 20
19Nguyễn Văn Tiệp 23.7115 (43)25 23.8 7
20Phạm Hoàng Hải 10.391 (19)33 10.4 20
21Nguyễn Ngọc Anh 36114 (42)35 36 5
22Nguyễn Đức Tuấn 24.7121 (49)21 24.8 4
23Phạm Ngọc Toàn 19.399 (27)31 19.4 10
24Nguyễn Quốc Minh 31.2113 (41)31 31.2 5
25Mai Hồng Thanh 6.578 (6)39 5.9 30
26Nguyễn Văn Tới 16.498 (26)30 16.5 13
27Vũ Văn Tuyến 16.1101 (29)26 16.2 10
28Thân Văn Huyên 12.691 (19)31 12.7 19

1. Trần Mạnh Hùng 41
2. Mai Hồng Thanh 39
3. Nguyễn Minh Xuân 39
4. Trần Thanh Tuấn 39


SttGolferStableford
1 Vũ Thị Kim 34
2 Nguyễn Minh Hiền 31
3 Hồ Văn Hùng 27
4 Nguyễn Xuân Hiệp 33
5 Phan Sơn 34
6 Nguyễn Văn Tiệp 25
7 Lê Quang Chung (Vi) 27
8 Vũ Văn Tuyến 26
9 Mai Hồng Thanh 39
10 Trần Mạnh Hùng 41
11 Lương Bình Huyên 34
12 Nguyễn Đức Ngọc 34
13 Nguyễn Ngọc Anh 35
14 Thân Văn Huyên 31
Tổng cộng451
SttGolferStableford
1 Trần Minh Tơ 31
2 Vũ Thị Hồng Mai 36
3 Vũ Văn Bảo 32
4 Nguyễn Đức Tuấn 21
5 Nguyễn Quang Minh 32
6 Nguyễn Minh Xuân 39
7 Nguyễn Trường Sơn 35
8 Nguyễn Quốc Minh 31
9 Phạm Hoàng Hải 33
10 Trần Thanh Tuấn 39
11 Phạm Ngọc Toàn 31
12 Nguyễn Văn Thuấn 35
13 Phạm Khắc Lương 25
14 Nguyễn Văn Tới 30
Tổng cộng450