Giao lưu CLB------17.10.2016. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai10:00
2 Nguyễn Minh Hiền Vũ Văn Bảo Trần Mạnh Hùng10:10
3 Phan Sơn Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Ngọc Anh10:20
4 Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Quang Minh Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Ngọc10:30
5 Nguyễn Trường Sơn Mai Hồng Thanh Phạm Hoàng Hải Trần Thanh Tuấn10:40
6 Vũ Văn Tuyến Phạm Ngọc Toàn Lương Bình Huyên Nguyễn Văn Tới10:50
7 Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Văn Tiệp Nguyễn Minh Xuân11:00
8 Hồ Văn Hùng Nguyễn Văn Thuấn Phạm Khắc Lương Thân Văn Huyên11:10


AAA14
Error, insert query failed hihi