Giao lưu CLB------21.04.2017. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Minh Xuân Tạ Quốc Huân8:30
2 Vũ Thị Hồng Mai Trần Thị Linh Chi Trần Minh Tơ Vũ Thị Ưu8:40
3 Nguyễn Văn Hạng Ngô Quang Hùng Mai Hồng Thanh Đinh Việt8:50
4 Trần Mạnh Hùng Thân Văn Huyên Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Trường Sơn9:00
5 Mai Văn Rao Vũ Văn Bảo Lê Văn Nam Nguyễn Văn Tiệp9:10
6 Dương Chí Hiển Đoàn Minh Đông Hồ Văn Hùng9:20
7 Phạm Khắc Lương Nguyễn Đức Ngọc Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Tuấn9:30
8 Bùi Quý Thế Lương Bình Huyên Phạm Hoàng Hải Nguyễn Ngọc Anh9:40


Hạng A - HCP: 0-13.5
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Hiền 12.996 (24)29 13 16
2Trần Mạnh Hùng 10.296 (24)24 10.3 16
3Bùi Quý Thế 11.996 (24)25 12 15
4Vũ Thị Hồng Mai 11.297 (25)25 11.3 12
5Nguyễn Văn Hạng 7.481 (9)38 7 27
6Nguyễn Xuân Hiệp 13.597 (25)28 13.6 17
7Thân Văn Huyên 11.895 (23)27 11.9 16
8Ngô Quang Hùng 6.691 (19)28 6.7 19
9Nguyễn Văn Thuấn 12.587 (15)35 12.5 21
10Trần Minh Tơ 9.986 (14)37 9.7 22
11Vũ Thị Ưu 12.496 (24)26 12.5 13
12Lê Văn Nam 10.396 (24)25 10.4 16
13Mai Hồng Thanh 5.989 (17)28 6 19
14Tạ Quốc Huân 1292 (20)29 12.1 18
15Đinh Việt 6.384 (12)34 6.3 25
16Phạm Hoàng Hải 10.286 (14)33 10.3 22

1. Nguyễn Văn Hạng 38
2. Trần Minh Tơ 37
3. Nguyễn Văn Thuấn 35
4. Đinh Việt 34


Hạng B - HCP: 13.6-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Trường Sơn 18.3107 (35)26 18.4 9
2Nguyễn Minh Xuân 15.288 (16)38 14.6 21
3Dương Chí Hiển 36140 (68)19 36.2 1
4Lương Bình Huyên 20.997 (25)31 21 15
5Mai Văn Rao 2893 (21)47 23.2 17
6Phan Sơn 19.4100 (28)30 19.5 11
7Nguyễn Ngọc Anh 31.500 31.5 0
8Phạm Khắc Lương 21.5110 (38)22 21.6 9
9Vũ Văn Bảo 14.694 (22)30 14.7 16
10Trần Thị Linh Chi 22.5113 (41)23 22.6 4
11Nguyễn Đức Ngọc 29.300 29.3 0
12Đoàn Minh Đông 34114 (42)33 34 5
13Hồ Văn Hùng 17.8103 (31)27 17.9 11
14Lê Quang Chung (Vi) 21.998 (26)35 21.9 11
15Nguyễn Đức Tuấn 24.8111 (39)26 24.9 6
16Nguyễn Văn Tiệp 23.8104 (32)33 23.8 11

1. Mai Văn Rao 47
2. Nguyễn Minh Xuân 38
3. Lê Quang Chung (Vi) 35
4. Đoàn Minh Đông 33