Giao lưu CLB------21.04.2017. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Minh Xuân Tạ Quốc Huân8:30
2 Vũ Thị Hồng Mai Trần Thị Linh Chi Trần Minh Tơ Vũ Thị Ưu8:40
3 Nguyễn Văn Hạng Ngô Quang Hùng Mai Hồng Thanh Đinh Việt8:50
4 Trần Mạnh Hùng Thân Văn Huyên Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Trường Sơn9:00
5 Mai Văn Rao Vũ Văn Bảo Lê Văn Nam Nguyễn Văn Tiệp9:10
6 Dương Chí Hiển Đoàn Minh Đông Hồ Văn Hùng9:20
7 Phạm Khắc Lương Nguyễn Đức Ngọc Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Tuấn9:30
8 Bùi Quý Thế Lương Bình Huyên Phạm Hoàng Hải Nguyễn Ngọc Anh9:40


AAA18
Error, insert query failed hihi