Giải Ngũ Tân------09.05.2017. Sân: Slapy

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Hồ Văn Hùng Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Tuấn10:00
2 Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Văn Tiệp Vũ Văn Bảo10:10
3 Trần Thanh Tuấn Nguyễn Văn Hạng Mai Hồng Thanh Bùi Quý Thế10:20
4 Nguyễn Quốc Minh Mai Văn Rao Luyện Huy Hương Chu Minh Khánh10:30
5 Thân Văn Huyên Phạm Khắc Lương Lương Bình Huyên Vũ Thị Kim10:40
6 Vũ Anh Dũng Nguyễn Ngọc Anh Phan Sơn Dương Chí Hiển10:50


Hạng A - HCP: 0-16.9
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Xuân 14.684 (12)39 13.7 25
2Thân Văn Huyên 11.985 (13)34 11.9 23
3Nguyễn Minh Hiền 1396 (24)24 13.1 14
4Vũ Văn Bảo 14.793 (21)29 14.8 16
5Nguyễn Xuân Hiệp 13.696 (24)26 13.7 14
6Chu Minh Khánh 16.990 (18)35 16.9 20
7Nguyễn Văn Hạng 783 (11)34 7 26
8Bùi Quý Thế 1295 (23)25 12.1 16
9Mai Hồng Thanh 686 (14)32 6.1 25
10Luyện Huy Hương 15.495 (23)28 15.5 14
11Trần Thanh Tuấn 8.989 (17)31 9 21
12Vũ Thị Kim 1089 (17)28 10.1 20

1. Nguyễn Minh Xuân 39
2. Chu Minh Khánh 35
3. Nguyễn Văn Hạng 34
4. Thân Văn Huyên 34


Hạng B - HCP: 17-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Lương Bình Huyên 2199 (27)31 21.1 14
2Nguyễn Quốc Minh 31.4106 (34)36 31.4 7
3Hồ Văn Hùng 17.990 (18)36 17.9 20
4Nguyễn Văn Tiệp 23.8101 (29)35 23.8 15
5Vũ Anh Dũng 3600 36 0
6Lê Quang Chung (Vi) 21.9107 (35)29 22 10
7Phạm Khắc Lương 21.697 (25)34 21.6 15
8Nguyễn Ngọc Anh 31.5100 (28)42 28.5 9
9Phan Sơn 19.592 (20)37 19.1 18
10Dương Chí Hiển 36116 (44)31 36 7
11Mai Văn Rao 22.599 (27)32 22.5 14
12Nguyễn Đức Tuấn 24.9104 (32)32 24.9 12

1. Nguyễn Ngọc Anh 42
2. Phan Sơn 37
3. Hồ Văn Hùng 36
4. Nguyễn Quốc Minh 36