Giải Ngũ Tân------09.05.2017. Sân: Slapy

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Hồ Văn Hùng Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Tuấn10:00
2 Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Văn Tiệp Vũ Văn Bảo10:10
3 Trần Thanh Tuấn Nguyễn Văn Hạng Mai Hồng Thanh Bùi Quý Thế10:20
4 Nguyễn Quốc Minh Mai Văn Rao Luyện Huy Hương Chu Minh Khánh10:30
5 Thân Văn Huyên Phạm Khắc Lương Lương Bình Huyên Vũ Thị Kim10:40
6 Vũ Anh Dũng Nguyễn Ngọc Anh Phan Sơn Dương Chí Hiển10:50


AAA19
Error, insert query failed hihi