Chim ưng chọi đại bàng------03.12.2015. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Văn Tới Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Văn Tiệp10:10
2 Trần Mạnh Hùng Phạm Khắc Lương Bùi Quý Thế Nguyễn Minh Xuân10:20
3 Hồ Văn Hùng Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Đức Tuấn Phan Sơn10:30
4 Mai Hồng Thanh Đinh Việt Phạm Hoàng Hải Trần Thanh Tuấn10:40
5 Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai Trần Thị Linh Chi10:50
6 Nguyễn Cao Thắng11:00


AAA2
Error, insert query failed hihi