Chim ưng chọi đại bàng------03.12.2015. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Văn Tới Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Văn Tiệp10:10
2 Trần Mạnh Hùng Phạm Khắc Lương Bùi Quý Thế Nguyễn Minh Xuân10:20
3 Hồ Văn Hùng Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Đức Tuấn Phan Sơn10:30
4 Mai Hồng Thanh Đinh Việt Phạm Hoàng Hải Trần Thanh Tuấn10:40
5 Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai Trần Thị Linh Chi10:50
6 Nguyễn Cao Thắng11:00


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 18.989 (17)40 17.5 20
2Nguyễn Minh Hiền 13.588 (16)37 13.2 24
3Nguyễn Văn Thuấn 14.587 (15)37 14.2 21
4Trần Minh Tơ 15.790 (18)36 15.7 18
5Trần Mạnh Hùng 11.886 (14)35 11.8 22
6Nguyễn Văn Tới 17.494 (22)34 17.4 15
7Mai Hồng Thanh 8.591 (19)27 8.6 18
8Đinh Việt 6.385 (13)32 6.4 26
9Nguyễn Văn Tiệp 29103 (31)39 27.5 12
10Vũ Thị Hồng Mai 15.791 (19)35 15.7 20
11Nguyễn Cao Thắng 5.875 (3)39 5.2 33
12Trần Thị Linh Chi 2698 (26)40 24.4 15
13Trần Thanh Tuấn 11.487 (15)33 11.5 22
14Phạm Hoàng Hải 11.286 (14)34 11.2 22
15Vũ Thị Kim 10.591 (19)29 10.6 19
16Bùi Quý Thế 13.789 (17)34 13.7 20
17Nguyễn Minh Xuân 26.596 (24)42 24 15
18Phạm Khắc Lương 28.5107 (35)34 28.5 5
19Hồ Văn Hùng 27.291 (19)48 22.2 17
20Nguyễn Văn Hạng 8.884 (12)34 8.8 25
21Nguyễn Đức Tuấn 36114 (42)36 36 3

1. Hồ Văn Hùng 48
2. Nguyễn Minh Xuân 42
3. Phan Sơn 40
4. Trần Thị Linh Chi 40