Giải MixC 2017------31.05.2017. Sân: Mstětice


Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Hồ Văn Hùng Nguyễn Xuân Hiệp Luyện Huy Hương8:50
2 Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Đỗ Thị Hải9:00
3 Phạm Hoàng Hải Nguyễn Lương Phùng Trần Thanh Tuấn Nguyễn Văn Thuấn9:10
4 Trần Mạnh Hùng Nguyễn Quyết Thắng Tạ Quốc Huân Mai Hồng Thanh9:20
5 Ngô Mạnh Cường Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Hoàn Kiếm Đỗ Hùng Sơn9:30
6 Chu Minh Khánh Vũ Văn Bảo Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Khánh9:40
7 Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Văn Tiệp Mai Văn Rao9:50
8 Phan Sơn Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Duy Hậu Bùi Quý Thế10:00
9 Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Quang Minh Đoàn Minh Đông Nguyễn Quốc Minh10:10
10 Phạm Khắc Lương Lương Bình Huyên Trương Doãn Thìn Nguyễn Văn Tới10:20
11 Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Tường Lân Dương Chí Hiển Nguyễn Văn Hải10:30
12 Nguyễn Văn Thập Lê Văn Nam Đinh Việt Ngô Quang Hùng10:40


AAA20
Error, insert query failed hihi