Giải MixC 2017------31.05.2017. Sân: Mstětice


Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền Hồ Văn Hùng Nguyễn Xuân Hiệp Luyện Huy Hương8:50
2 Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Đỗ Thị Hải9:00
3 Phạm Hoàng Hải Nguyễn Lương Phùng Trần Thanh Tuấn Nguyễn Văn Thuấn9:10
4 Trần Mạnh Hùng Nguyễn Quyết Thắng Tạ Quốc Huân Mai Hồng Thanh9:20
5 Ngô Mạnh Cường Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Hoàn Kiếm Đỗ Hùng Sơn9:30
6 Chu Minh Khánh Vũ Văn Bảo Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Khánh9:40
7 Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Văn Tiệp Mai Văn Rao9:50
8 Phan Sơn Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Duy Hậu Bùi Quý Thế10:00
9 Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Quang Minh Đoàn Minh Đông Nguyễn Quốc Minh10:10
10 Phạm Khắc Lương Lương Bình Huyên Trương Doãn Thìn Nguyễn Văn Tới10:20
11 Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Tường Lân Dương Chí Hiển Nguyễn Văn Hải10:30
12 Nguyễn Văn Thập Lê Văn Nam Đinh Việt Ngô Quang Hùng10:40


Hạng A - HCP: 0-11.6
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phạm Hoàng Hải 10.386 (14)36 10.3 22
2Mai Hồng Thanh 6.181 (9)36 6.1 27
3Nguyễn Văn Thuấn 1189 (17)34 11 20
4Trần Mạnh Hùng 10.384 (12)38 9.9 25
5Vũ Thị Hồng Mai 10.990 (18)36 10.9 18
6Nguyễn Văn Hạng 786 (14)32 7.1 22
7Tạ Quốc Huân 11.694 (22)29 11.7 15
8Trần Minh Tơ 8.685 (13)38 8.2 23
9Trần Thanh Tuấn 989 (17)32 9.1 21
10Vũ Thị Kim 9.290 (18)34 9.2 18
11Nguyễn Quyết Thắng 11.187 (15)36 11.1 23
12Ngô Mạnh Cường 7.879 (7)40 7 29
13Nguyễn Lương Phùng 9.789 (17)32 9.8 19
14Lê Văn Nam 10.497 (25)27 10.5 13
15Đinh Việt 6.383 (11)34 6.3 25
16Ngô Quang Hùng 6.785 (13)32 6.8 23

1. Ngô Mạnh Cường 40
2. Trần Minh Tơ 38
3. Trần Mạnh Hùng 38
4. Mai Hồng Thanh 36


Hạng B - HCP: 11.7-18.4
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Hiền 13.1101 (29)24 13.2 11
2Nguyễn Xuân Hiệp 13.790 (18)34 13.7 18
3Vũ Văn Bảo 14.893 (21)32 14.9 15
4Hồ Văn Hùng 17.996 (24)34 17.9 15
5Nguyễn Hoàn Kiếm 13.284 (12)39 12.3 24
6Bùi Quý Thế 12.176 (4)46 9.8 32
7Chu Minh Khánh 16.985 (13)43 14.8 26
8Nguyễn Minh Xuân 13.791 (19)33 13.7 18
9Luyện Huy Hương 14.792 (20)33 14.7 18
10Đỗ Thị Hải 17.696 (24)33 17.6 16
11Nguyễn Trường Sơn 18.488 (16)41 16.9 22
12Nguyễn Khánh 17.3103 (31)27 17.4 10
13Nguyễn Văn Hải 14.889 (17)36 14.8 19
14Nguyễn Văn Tới 16.594 (22)33 16.5 16
15Đỗ Hùng Sơn 16.895 (23)32 16.9 15
16Nguyễn Văn Thập 12.787 (15)36 12.7 22

1. Bùi Quý Thế 46
2. Chu Minh Khánh 43
3. Nguyễn Trường Sơn 41
4. Nguyễn Hoàn Kiếm 39


Hạng C - HCP: 18.5-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Ngọc Anh 27.696 (24)44 24.1 13
2Nguyễn Đức Ngọc 27.695 (23)45 23.7 17
3Lê Quang Chung (Vi) 22100 (28)33 22 11
4Lương Bình Huyên 21.1100 (28)30 21.2 9
5Nguyễn Quốc Minh 27.493 (21)47 22.8 16
6Dương Chí Hiển 36103 (31)48 30 14
7Phan Sơn 19.185 (13)45 16.2 23
8Phạm Khắc Lương 21.694 (22)36 21.6 15
9Mai Văn Rao 20.893 (21)39 19.6 17
10Nguyễn Duy Hậu 36114 (42)35 36 6
11Nguyễn Văn Tiệp 23.890 (18)45 20.2 19
12Đoàn Minh Đông 29.1114 (42)30 29.3 5
13Nguyễn Quang Minh 24.9102 (30)35 24.9 12
14Nguyễn Tường Lân 22.996 (24)33 22.9 11
15Trương Doãn Thìn 18.687 (15)35 18.6 18
16Nguyễn Đức Tuấn 24.991 (19)46 20.9 18

1. Dương Chí Hiển 48
2. Nguyễn Quốc Minh 47
3. Nguyễn Đức Tuấn 46
4. Phan Sơn 45