Hạ Chí 2017------11.07.2017. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Tạ Quốc Huân Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Văn Hạng9:00
2 Mai Hồng Thanh Nguyễn Văn Thuấn Luyện Huy Hương Nguyễn Minh Xuân9:10
3 Vũ Thị Hậu Vũ Thị Ưu Vũ Thị Hồng Mai Đỗ Thị Hải9:20
4 Trần Minh Tơ Phạm Khắc Lương Lương Bình Huyên9:30
5 Phạm Ngọc Toàn Mai Văn Rao Trần Mạnh Hùng Thân Văn Huyên9:40
6 Nguyễn Quốc Minh Vũ Văn Bảo Lê Quang Chung (Vi) Trần Đình Phú (Huy)9:50
7 Bùi Quý Thế Nguyễn Cao Thắng Trần Anh Việt10:00
8 Nguyễn Xuân Hiệp Hồ Văn Hùng Nguyễn Khánh Nguyễn Văn Tới10:10


Hạng A - HCP: 0-13.7
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Tạ Quốc Huân 10.987 (15)36 10.9 21
2Mai Hồng Thanh 6.187 (15)30 6.2 21
3Nguyễn Minh Hiền 11.490 (18)37 11.2 23
4Thân Văn Huyên 11.983 (11)41 10.7 25
5Nguyễn Minh Xuân 13.778 (6)46 10.9 30
6Nguyễn Văn Thuấn 1191 (19)33 11.1 19
7Bùi Quý Thế 9.184 (12)36 9.1 24
8Nguyễn Cao Thắng 5.379 (7)37 5.1 29
9Trần Minh Tơ 8.290 (18)32 8.3 20
10Nguyễn Văn Hạng 7.181 (9)37 6.9 27
11Trần Mạnh Hùng 9.982 (10)39 9.3 26
12Vũ Thị Hồng Mai 10.590 (18)35 10.5 18
13Luyện Huy Hương 1391 (19)32 13.1 19
14Nguyễn Xuân Hiệp 11.696 (24)28 11.7 14
15Vũ Thị Ưu 12.500 12.5 0

1. Nguyễn Minh Xuân 46
2. Thân Văn Huyên 41
3. Trần Mạnh Hùng 39
4. Nguyễn Văn Hạng 37


Hạng B - HCP: 13.8-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Quốc Minh 21.5102 (30)32 21.5 11
2Lương Bình Huyên 21.295 (23)35 21.2 15
3Mai Văn Rao 17.200 17.2 0
4Vũ Văn Bảo 14.998 (26)30 15 16
5Phạm Khắc Lương 21.6102 (30)30 21.7 11
6Lê Quang Chung (Vi) 19.3101 (29)33 19.3 15
7Nguyễn Văn Tới 16.590 (18)37 16.2 19
8Phan Sơn 15.597 (25)30 15.6 14
9Hồ Văn Hùng 17.792 (20)37 17.4 19
10Phạm Ngọc Toàn 18.292 (20)37 17.9 18
11Vũ Thị Hậu 26.8120 (48)22 27 2
12Trần Anh Việt 30.500 30.5 0
13Trần Đình Phú (Huy) 20.297 (25)36 20.2 16
14Nguyễn Khánh 14.995 (23)31 15 16
15Đỗ Thị Hải 17.697 (25)32 17.7 13

1. Phạm Ngọc Toàn 37
2. Nguyễn Văn Tới 37
3. Hồ Văn Hùng 37
4. Trần Đình Phú (Huy) 36