Hạ Chí 2017------11.07.2017. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Tạ Quốc Huân Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Văn Hạng9:00
2 Mai Hồng Thanh Nguyễn Văn Thuấn Luyện Huy Hương Nguyễn Minh Xuân9:10
3 Vũ Thị Hậu Vũ Thị Ưu Vũ Thị Hồng Mai Đỗ Thị Hải9:20
4 Trần Minh Tơ Phạm Khắc Lương Lương Bình Huyên9:30
5 Phạm Ngọc Toàn Mai Văn Rao Trần Mạnh Hùng Thân Văn Huyên9:40
6 Nguyễn Quốc Minh Vũ Văn Bảo Lê Quang Chung (Vi) Trần Đình Phú (Huy)9:50
7 Bùi Quý Thế Nguyễn Cao Thắng Trần Anh Việt10:00
8 Nguyễn Xuân Hiệp Hồ Văn Hùng Nguyễn Khánh Nguyễn Văn Tới10:10


AAA21
Error, insert query failed hihi