Giao lưu CLB------25.07.2017. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Lê Quang Chung (Vi) Mai Văn Rao Nguyễn Minh Hiền Trần Minh Tơ8:30
2 Thân Văn Huyên Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Văn Thuấn Tạ Quốc Huân8:40
3 Phạm Ngọc Toàn Trần Đình Phú (Huy) Đoàn Minh Đông Vũ Thị Hậu8:50
4 Hồ Văn Hùng Vũ Văn Bảo Chu Minh Khánh9:00
5 Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Quang Minh Nguyễn Đức Tuấn9:10
6 Phan Sơn Lương Bình Huyên Bùi Quý Thế Nguyễn Ngọc Anh9:20
7 Lê Văn Nam Phạm Khắc Lương Vũ Trùng Dương Nguyễn Văn Tới9:30
8 Phạm Hoàng Hải Nguyễn Hiếu Nguyễn Văn Hạng Mai Hồng Thanh9:40


AAA22
Error, insert query failed hihi