Giao lưu CLB------25.07.2017. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Lê Quang Chung (Vi) Mai Văn Rao Nguyễn Minh Hiền Trần Minh Tơ8:30
2 Thân Văn Huyên Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Văn Thuấn Tạ Quốc Huân8:40
3 Phạm Ngọc Toàn Trần Đình Phú (Huy) Đoàn Minh Đông Vũ Thị Hậu8:50
4 Hồ Văn Hùng Vũ Văn Bảo Chu Minh Khánh9:00
5 Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Quang Minh Nguyễn Đức Tuấn9:10
6 Phan Sơn Lương Bình Huyên Bùi Quý Thế Nguyễn Ngọc Anh9:20
7 Lê Văn Nam Phạm Khắc Lương Vũ Trùng Dương Nguyễn Văn Tới9:30
8 Phạm Hoàng Hải Nguyễn Hiếu Nguyễn Văn Hạng Mai Hồng Thanh9:40


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Thân Văn Huyên 10.488 (16)31 10.5 20
2Nguyễn Minh Hiền 11.298 (26)22 11.3 11
3Nguyễn Quốc Minh 21.5110 (38)24 21.6 9
4Lê Văn Nam 10.389 (17)31 10.4 20
5Mai Văn Rao 17.292 (20)35 17.2 17
6Phan Sơn 15.693 (21)32 15.7 18
7Nguyễn Xuân Hiệp 11.791 (19)31 11.8 18
8Lê Quang Chung (Vi) 19.396 (24)34 19.3 15
9Trần Minh Tơ 8.390 (18)31 8.4 18
10Nguyễn Minh Xuân 10.792 (20)28 10.8 18
11Nguyễn Quang Minh 24.9122 (50)16 25 2
12Lương Bình Huyên 21.2109 (37)20 21.3 6
13Nguyễn Văn Thuấn 11.191 (19)31 11.2 20
14Nguyễn Đức Tuấn 20.9105 (33)29 21 10
15Hồ Văn Hùng 17.4104 (32)27 17.5 10
16Tạ Quốc Huân 10.987 (15)33 11 21
17Nguyễn Văn Tới 16.295 (23)31 16.3 14
18Nguyễn Văn Hạng 6.984 (12)35 6.9 26
19Bùi Quý Thế 9.191 (19)31 9.2 18
20Vũ Văn Bảo 1597 (25)33 15 19
21Nguyễn Ngọc Anh 23.691 (19)45 20 20
22Chu Minh Khánh 14.8104 (32)23 14.9 12
23Vũ Trùng Dương 10.589 (17)32 10.6 23
24Phạm Hoàng Hải 9.490 (18)31 9.5 20
25Đoàn Minh Đông 26.7112 (40)28 26.9 5
26Phạm Khắc Lương 21.7102 (30)30 21.8 13
27Phạm Ngọc Toàn 17.9102 (30)26 18 9
28Nguyễn Hiếu 10.186 (14)33 10.2 22
29Vũ Thị Hậu 27110 (38)29 27.2 4
30Mai Hồng Thanh 6.284 (12)33 6.3 25
31Trần Đình Phú (Huy) 20.2108 (36)27 20.3 11

1. Nguyễn Ngọc Anh 45
2. Nguyễn Văn Hạng 35
3. Mai Văn Rao 35
4. Lê Quang Chung (Vi) 34


SttGolferStableford
1 Mai Văn Rao 35
2 Nguyễn Minh Hiền 22
3 Thân Văn Huyên 31
4 Phạm Ngọc Toàn 26
5 Phạm Khắc Lương 30
6 Hồ Văn Hùng 27
7 Nguyễn Xuân Hiệp 31
8 Nguyễn Quang Minh 16
9 Nguyễn Đức Tuấn 29
10 Phan Sơn 32
11 Nguyễn Ngọc Anh 45
12 Phạm Hoàng Hải 31
13 Đoàn Minh Đông 28
14 Nguyễn Văn Tới 31
15 Mai Hồng Thanh 33
Tổng cộng447
SttGolferStableford
1 Lê Quang Chung (Vi) 34
2 Trần Minh Tơ 31
3 Lê Văn Nam 31
4 Nguyễn Minh Xuân 28
5 Nguyễn Văn Thuấn 31
6 Vũ Trùng Dương 32
7 Vũ Văn Bảo 33
8 Trần Đình Phú (Huy) 27
9 Chu Minh Khánh 23
10 Nguyễn Quốc Minh 24
11 Lương Bình Huyên 20
12 Bùi Quý Thế 31
13 Nguyễn Hiếu 33
14 Nguyễn Văn Hạng 35
15 Vũ Thị Hậu 29
Tổng cộng442