Giao lưu CLB------03.08.2017. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Đức Ngọc Mai Văn Rao12:00
2 Tạ Quốc Huân Phạm Hoàng Hải Mai Hồng Thanh Trần Thanh Tuấn12:10
3 Lê Văn Nam Nguyễn Minh Xuân Luyện Huy Hương Đinh Việt12:20
4 Vũ Thị Hậu Trần Minh Tơ Vũ Thị Kim Vũ Thị Ưu12:30
5 Bùi Quý Thế Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Cao Thắng Phan Sơn12:40
6 Lương Bình Huyên Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Quốc Minh Phạm Ngọc Toàn12:50
7 Trần Đình Phú (Huy) Nguyễn Trường Sơn Dương Chí Hiển Hồ Văn Hùng13:00


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Lê Quang Chung (Vi) 19.384 (12)46 16 24
2Nguyễn Minh Hiền 11.390 (18)32 11.4 21
3Tạ Quốc Huân 1193 (21)33 11.1 19
4Hồ Văn Hùng 17.590 (18)38 16.9 19
5Nguyễn Trường Sơn 14.899 (27)30 14.9 12
6Lương Bình Huyên 21.394 (22)34 21.3 17
7Phan Sơn 15.786 (14)40 14.5 22
8Luyện Huy Hương 13.188 (16)34 13.1 22
9Nguyễn Đức Ngọc 23.1102 (30)32 23.1 10
10Mai Văn Rao 13.688 (16)36 13.6 22
11Nguyễn Quốc Minh 21.6101 (29)34 21.6 14
12Trần Đình Phú (Huy) 20.3115 (43)19 20.4 6
13Phạm Hoàng Hải 9.588 (16)34 9.5 21
14Nguyễn Đức Tuấn 21100 (28)33 21 12
15Vũ Thị Hậu 27.2111 (39)29 27.4 3
16Mai Hồng Thanh 6.383 (11)35 6.3 26
17Nguyễn Ngọc Anh 2096 (24)37 19.6 17
18Lê Văn Nam 10.494 (22)28 10.5 15
19Trần Minh Tơ 8.482 (10)39 7.8 26
20Nguyễn Minh Xuân 10.884 (12)36 10.8 25
21Vũ Thị Kim 9.284 (12)38 8.8 24
22Trần Thanh Tuấn 9.188 (16)33 9.2 22
23Phạm Ngọc Toàn 1889 (17)39 17.1 21
24Nguyễn Cao Thắng 5.185 (13)31 5.2 23
25Dương Chí Hiển 26100 (28)41 24 14
26Vũ Thị Ưu 12.586 (14)36 12.5 22
27Đinh Việt 6.283 (11)34 6.2 25
28Bùi Quý Thế 9.289 (17)32 9.3 20

1. Lê Quang Chung (Vi) 46
2. Dương Chí Hiển 41
3. Phan Sơn 40
4. Trần Minh Tơ 39


SttGolferStableford
1 Lê Quang Chung (Vi) 46
2 Mai Văn Rao 36
3 Tạ Quốc Huân 33
4 Lê Văn Nam 28
5 Luyện Huy Hương 34
6 Trần Đình Phú (Huy) 19
7 Lương Bình Huyên 34
8 Nguyễn Quốc Minh 34
9 Trần Minh Tơ 39
10 Vũ Thị Kim 38
11 Trần Thanh Tuấn 33
12 Nguyễn Cao Thắng 31
13 Hồ Văn Hùng 38
Tổng cộng443
SttGolferStableford
1 Nguyễn Minh Hiền 32
2 Nguyễn Đức Ngọc 32
3 Phạm Hoàng Hải 34
4 Mai Hồng Thanh 35
5 Nguyễn Minh Xuân 36
6 Đinh Việt 34
7 Nguyễn Ngọc Anh 37
8 Nguyễn Đức Tuấn 33
9 Nguyễn Trường Sơn 30
10 Vũ Thị Hậu 29
11 Phạm Ngọc Toàn 39
12 Dương Chí Hiển 41
13 Vũ Thị Ưu 36
Tổng cộng448