Giao lưu CLB------03.08.2017. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Đức Ngọc Mai Văn Rao12:00
2 Tạ Quốc Huân Phạm Hoàng Hải Mai Hồng Thanh Trần Thanh Tuấn12:10
3 Lê Văn Nam Nguyễn Minh Xuân Luyện Huy Hương Đinh Việt12:20
4 Vũ Thị Hậu Trần Minh Tơ Vũ Thị Kim Vũ Thị Ưu12:30
5 Bùi Quý Thế Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Cao Thắng Phan Sơn12:40
6 Lương Bình Huyên Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Quốc Minh Phạm Ngọc Toàn12:50
7 Trần Đình Phú (Huy) Nguyễn Trường Sơn Dương Chí Hiển Hồ Văn Hùng13:00


AAA23
Error, insert query failed hihi