Sinh nhật lần thứ 5------18.08.2017. Sân: Mladá Boleslav

Lịch thi đấu In ra

1 Trần Đình Phú (Huy) Nguyễn Minh Hiền Nguyễn Đức Ngọc Lê Quang Chung (Vi)10:00
2 Nguyễn Quang Minh Nguyễn Văn Tiệp Vũ Thị Hậu Phạm Ngọc Toàn10:10
3 Trần Minh Tơ Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim10:20
4 Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Trường Sơn Phạm Hoàng Hải Lê Văn Nam10:30
5 Thân Văn Huyên Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Khắc Bốn Huỳnh Tấn Bình10:40
6 Mai Hồng Thanh Trần Thanh Tuấn Trần Mạnh Hùng Ngô Thế Hào10:50
7 Đinh Việt Ngô Quang Hùng Dương Đình Tùng Nguyễn Thắng11:00
8 Lương Bình Huyên Trần Thị Linh Chi Phạm Thanh Hương Phạm Khắc Lương11:10
9 Vũ Văn Bảo Lê Lương Lương Sĩ Hồ Văn Hiền11:20
10 Phan Sơn Trần Anh Việt Lê Văn Dương Nguyễn Đức Tuấn11:30
11 Nguyễn Khánh Chu Minh Khánh Nguyễn Xuân Hiệp Luyện Huy Hương11:40
12 Mai Văn Rao Vũ Trùng Dương Nguyễn Phong Nguyễn Hiếu11:50
13 Đặng Văn Minh (Châu) Nguyễn Quốc Minh Mai Văn Đại Lương Khánh Thiện12:00
14 Nguyễn Văn Hạng Bùi Quý Thế Nguyễn Cao Thắng12:10


AAA24
Error, insert query failed hihi