Chia tay mùa hạ------11.09.2017. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Lê Quang Chung (Vi) Trần Đình Phú (Huy) Dương Đình Tùng10:00
2 Đinh Việt Vũ Trùng Dương Nguyễn Cao Thắng10:10
3 Trần Mạnh Hùng Thân Văn Huyên Tạ Quốc Huân Nguyễn Văn Thuấn10:20
4 Nguyễn Minh Xuân Mai Văn Rao Hồ Văn Hùng Nguyễn Trường Sơn10:30
5 Mai Hồng Thanh Nguyễn Văn Hạng Bùi Quý Thế Trần Thanh Tuấn10:40
6 Nguyễn Minh Hiền Phạm Khắc Lương Phạm Ngọc Toàn Nguyễn Văn Tới10:50
7 Vũ Văn Bảo Luyện Huy Hương Mai Văn Đại11:00
8 Trần Anh Việt Đoàn Minh Đông Nguyễn Quốc Minh Đặng Văn Minh (Châu)11:10
911:20
10 Trần Minh Tơ Vũ Thị Kim Vũ Thị Hồng Mai Trần Thị Linh Chi11:30


AAA25
Error, insert query failed hihi