Chung kết 2017------02.11.2017. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Văn Tiệp Phan Sơn Lê Quang Chung (Vi) Đoàn Minh Đông9:00
2 Trần Mạnh Hùng Mai Văn Rao Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Đức Ngọc9:10
3 Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Văn Hạng Đinh Việt Mai Hồng Thanh9:20
4 Phạm Hoàng Hải Bùi Quý Thế Ngô Quang Hùng Ngô Mạnh Cường9:30
5 Tạ Quốc Huân Thân Văn Huyên Nguyễn Xuân Hiệp Vũ Văn Bảo9:40
6 Vũ Thị Hồng Mai Trần Thị Linh Chi Vũ Thị Kim9:50
7 Trần Thanh Phương Dương Thị Tâm Phùng Thị Luyến Nguyễn Thị Thu Thuỷ10:00
8 Trần Anh Việt Nguyễn Văn Tới Dương Chí Hiển10:10
9 Nguyễn Thắng Dương Đình Tùng Vũ Trùng Dương Chu Minh Khánh10:20
10 Trần Minh Tơ Vũ Thị Ưu Đỗ Thị Hải10:30
11 Nguyễn Khắc Bốn Nguyễn Văn Thuấn Trần Thanh Tuấn Hà Minh Xuân 10:40
12 Nguyễn Minh Hiền Mai Văn Đại Nguyễn Quốc Minh Đặng Văn Minh (Châu)10:50
13 Phạm Ngọc Toàn Lương Bình Huyên Trần Sơn Sâm11:00
14 Phạm Ngọc Lâm Trần Anh Đức Phạm Khắc Lương Đậu Đức Hoài11:10
15 Lê Văn Nam Đỗ Đình Tuấn Trần Thuận Nguyễn Quyết Thắng11:20


Hạng A - HCP: 0-10.3
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Tạ Quốc Huân 10.195 (23)25 10.2 14
2Trần Mạnh Hùng 8.587 (15)35 8.5 25
3Bùi Quý Thế 9.486 (14)35 9.4 22
4Ngô Mạnh Cường 5.700 5.7 0
5Nguyễn Thắng 6.487 (15)31 6.5 22
6Nguyễn Văn Hạng 6.693 (21)25 6.7 17
7Trần Minh Tơ 6.589 (17)31 6.6 21
8Nguyễn Cao Thắng 5.184 (12)33 5.2 25
9Đinh Việt 5.983 (11)35 5.9 26
10Dương Đình Tùng 8.390 (18)35 8.3 23
11Mai Hồng Thanh 690 (18)29 6.1 21
12Phạm Hoàng Hải 9.591 (19)30 9.6 19
13Trần Thanh Tuấn 900 9 0
14Vũ Thị Kim 8.9101 (29)25 9 13
15Vũ Trùng Dương 10.295 (23)27 10.3 14
16Ngô Quang Hùng 6.892 (20)27 6.9 18
17Lê Văn Nam 10.388 (16)33 10.4 23
18Trần Thuận 7.600 7.6 0
19Nguyễn Quyết Thắng 8.800 8.8 0

1. Đinh Việt 35
2. Dương Đình Tùng 35
3. Trần Mạnh Hùng 35
4. Bùi Quý Thế 35


Hạng B - HCP: 10.4-15.8
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Xuân Hiệp 10.796 (24)24 10.8 13
2Nguyễn Minh Hiền 11.600 11.6 0
3Phan Sơn 14.596 (24)30 14.6 18
4Thân Văn Huyên 10.791 (19)29 10.8 18
5Mai Văn Rao 12.984 (12)38 12.3 24
6Vũ Thị Hồng Mai 10.487 (15)33 10.5 22
7Nguyễn Minh Xuân 10.688 (16)32 10.7 22
8Lê Quang Chung (Vi) 15.592 (20)33 15.5 16
9Vũ Thị Ưu 12.593 (21)29 12.6 18
10Chu Minh Khánh 13.8107 (35)20 13.9 11
11Vũ Văn Bảo 14.295 (23)31 14.3 16
12Nguyễn Văn Thuấn 1187 (15)35 11 24
13Phạm Ngọc Toàn 15.800 15.8 0
14Nguyễn Khắc Bốn 10.900 10.9 0
15Hà Minh Xuân 1493 (21)31 14.1 16
16Đậu Đức Hoài 12104 (32)18 12.1 10
17Phạm Ngọc Lâm 15.100 15.1 0
18Đỗ Đình Tuấn 10.400 10.4 0

1. Mai Văn Rao 38
2. Nguyễn Văn Thuấn 35
3. Vũ Thị Hồng Mai 33
4. Lê Quang Chung (Vi) 33


Hạng C - HCP: 15.9-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Đoàn Minh Đông 22.7108 (36)27 22.8 8
2Nguyễn Quốc Minh 19.4101 (29)32 19.4 13
3Nguyễn Văn Tiệp 17.297 (25)31 17.3 15
4Trần Anh Việt 23.4103 (31)33 23.4 11
5Trần Anh Đức 22.5103 (31)31 22.6 9
6Trần Thị Linh Chi 19.496 (24)35 19.4 15
7Dương Chí Hiển 24.1107 (35)31 24.2 10
8Dương Thị Tâm 16.3101 (29)26 16.4 10
9Phùng Thị Luyến 17.800 17.8 0
10Trần Thanh Phương 30.6113 (41)33 30.6 7
11Phạm Khắc Lương 21.897 (25)36 21.8 13
12Nguyễn Đức Ngọc 23.2119 (47)23 23.3 7
13Mai Văn Đại 32.700 32.7 0
14Nguyễn Văn Tới 16.394 (22)33 16.3 16
15Lương Bình Huyên 21.3103 (31)30 21.4 10
16Nguyễn Thị Thu Thuỷ 36113 (41)37 35.5 5
17Đặng Văn Minh (Châu) 31.100 31.1 0
18Đỗ Thị Hải 16.700 16.7 0
19Trần Sơn Sâm 26.6113 (41)27 26.8 7

1. Nguyễn Thị Thu Thuỷ 37
2. Phạm Khắc Lương 36
3. Trần Thị Linh Chi 35
4. Trần Anh Việt 33