Chung kết 2017------02.11.2017. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Văn Tiệp Phan Sơn Lê Quang Chung (Vi) Đoàn Minh Đông9:00
2 Trần Mạnh Hùng Mai Văn Rao Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Đức Ngọc9:10
3 Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Văn Hạng Đinh Việt Mai Hồng Thanh9:20
4 Phạm Hoàng Hải Bùi Quý Thế Ngô Quang Hùng Ngô Mạnh Cường9:30
5 Tạ Quốc Huân Thân Văn Huyên Nguyễn Xuân Hiệp Vũ Văn Bảo9:40
6 Vũ Thị Hồng Mai Trần Thị Linh Chi Vũ Thị Kim9:50
7 Trần Thanh Phương Dương Thị Tâm Phùng Thị Luyến Nguyễn Thị Thu Thuỷ10:00
8 Trần Anh Việt Nguyễn Văn Tới Dương Chí Hiển10:10
9 Nguyễn Thắng Dương Đình Tùng Vũ Trùng Dương Chu Minh Khánh10:20
10 Trần Minh Tơ Vũ Thị Ưu Đỗ Thị Hải10:30
11 Nguyễn Khắc Bốn Nguyễn Văn Thuấn Trần Thanh Tuấn Hà Minh Xuân 10:40
12 Nguyễn Minh Hiền Mai Văn Đại Nguyễn Quốc Minh Đặng Văn Minh (Châu)10:50
13 Phạm Ngọc Toàn Lương Bình Huyên Trần Sơn Sâm11:00
14 Phạm Ngọc Lâm Trần Anh Đức Phạm Khắc Lương Đậu Đức Hoài11:10
15 Lê Văn Nam Đỗ Đình Tuấn Trần Thuận Nguyễn Quyết Thắng11:20


AAA28
Error, insert query failed hihi