Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Đức Ngọc Lê Quang Chung (Vi) Dương Chí Hiển Nguyễn Trường Sơn11:30
2 Trần Mạnh Hùng Thân Văn Huyên Bùi Quý Thế Phạm Hoàng Hải11:40
3 Lê Văn Nam Ngô Quang Hùng Nguyễn Minh Xuân Đinh Việt11:50
4 Mai Văn Rao Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Xuân Hiệp12:00
5 Nguyễn Quốc Minh Trần Anh Đức Trần Anh Việt Lương Khánh Thiện12:10
6 Mai Văn Đại Vũ Văn Bảo Phạm Khắc Lương Nguyễn Văn Tới12:20
7 Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Ngọc Anh Lê Văn Dương12:30


AAA29
Error, insert query failed hihi