Khai Xuân 2018------20.04.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Đức Ngọc Lê Quang Chung (Vi) Dương Chí Hiển Nguyễn Trường Sơn11:30
2 Trần Mạnh Hùng Thân Văn Huyên Bùi Quý Thế Phạm Hoàng Hải11:40
3 Lê Văn Nam Ngô Quang Hùng Nguyễn Minh Xuân Đinh Việt11:50
4 Mai Văn Rao Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Xuân Hiệp12:00
5 Nguyễn Quốc Minh Trần Anh Đức Trần Anh Việt Lương Khánh Thiện12:10
6 Mai Văn Đại Vũ Văn Bảo Phạm Khắc Lương Nguyễn Văn Tới12:20
7 Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Ngọc Anh Lê Văn Dương12:30


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Mai Văn Rao 12.387 (15)36 12.3 23
2Nguyễn Đức Ngọc 23.300 23.3 0
3Vũ Văn Bảo 14.385 (13)39 13.4 23
4Nguyễn Quốc Minh 19.498 (26)33 19.4 13
5Trần Anh Đức 22.4100 (28)35 22.4 15
6Nguyễn Minh Xuân 10.798 (26)29 10.8 18
7Nguyễn Xuân Hiệp 10.889 (17)31 10.9 19
8Thân Văn Huyên 10.888 (16)33 10.9 22
9Lê Quang Chung (Vi) 15.591 (19)34 15.5 18
10Bùi Quý Thế 9.490 (18)31 9.5 18
11Phạm Khắc Lương 21.800 21.8 0
12Nguyễn Văn Thuấn 1187 (15)33 11.1 22
13Trần Mạnh Hùng 8.584 (12)37 8.3 27
14Dương Chí Hiển 24.200 24.2 0
15Nguyễn Ngọc Anh 17.589 (17)39 16.6 19
16Nguyễn Văn Tới 16.390 (18)36 16.3 19
17Lê Văn Nam 10.486 (14)34 10.4 23
18Lê Văn Dương 1599 (27)27 15.1 13
19Lương Khánh Thiện 22.496 (24)39 21.2 18
20Ngô Quang Hùng 6.985 (13)34 6.9 24
21Trần Anh Việt 23.4107 (35)30 23.5 11
22Nguyễn Trường Sơn 14.283 (11)41 12.7 25
23Nguyễn Hồng Sơn 15.294 (22)31 15.3 15
24Mai Văn Đại 28109 (37)31 28 4
25Phạm Hoàng Hải 9.600 9.6 0
26Mai Hồng Thanh 6.178 (6)40 5.3 31
27Đinh Việt 5.985 (13)34 5.9 25

1. Nguyễn Trường Sơn 41
2. Mai Hồng Thanh 40
3. Nguyễn Ngọc Anh 39
4. Lương Khánh Thiện 39


SttGolferStableford
1 Lê Quang Chung (Vi) 34
2 Dương Chí Hiển 0
3 Phạm Hoàng Hải 0
4 Nguyễn Hồng Sơn 31
5 Mai Văn Đại 31
6 Lê Văn Nam 34
7 Mai Văn Rao 36
8 Trần Anh Việt 30
9 Lê Văn Dương 27
10 Lương Khánh Thiện 39
11 Đinh Việt 34
Tổng cộng296
SttGolferStableford
1 Nguyễn Đức Ngọc 0
2 Trần Mạnh Hùng 37
3 Bùi Quý Thế 31
4 Ngô Quang Hùng 34
5 Vũ Văn Bảo 39
6 Nguyễn Văn Thuấn 33
7 Nguyễn Quốc Minh 33
8 Trần Anh Đức 35
9 Nguyễn Ngọc Anh 39
10 Nguyễn Văn Tới 36
11 Nguyễn Trường Sơn 41
Tổng cộng358