Giải Texas------08.12.2015. Sân: Benátky

SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 17.300 17.3 0
2Nguyễn Minh Hiền 13.200 13.2 0
3Nguyễn Văn Thuấn 14.200 14.2 0
4Trần Minh Tơ 15.700 15.7 0
5Trần Mạnh Hùng 11.800 11.8 0
6Nguyễn Văn Tới 17.400 17.4 0
7Mai Hồng Thanh 8.500 8.5 0
8Nguyễn Văn Tiệp 27.500 27.5 0
9Vũ Thị Hồng Mai 15.700 15.7 0
10Nguyễn Cao Thắng 5.800 5.8 0
11Trần Thị Linh Chi 24.400 24.4 0
12Trần Thanh Tuấn 11.500 11.5 0
13Phạm Hoàng Hải 11.200 11.2 0
14Vũ Thị Kim 10.600 10.6 0
15Ngô Quang Hùng 7.400 7.4 0
16Bùi Quý Thế 13.700 13.7 0
17Lương Bình Huyên 20.200 20.2 0
18Nguyễn Minh Xuân 23.500 23.5 0
19Hồ Văn Hùng 21.200 21.2 0
20Nguyễn Văn Hạng 8.800 8.8 0
21Nguyễn Đức Tuấn 3600 36 0