Hạ Chí------18.06.2018. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Minh Hiền Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Ngọc9:00
2 Phạm Hoàng Hải Trần Thuận Vũ Trùng Dương Phan Quốc Hải9:10
3 Nguyễn Văn Tiệp Đặng Văn Minh (Châu) Dương Chí Hiển Mai Văn Đại9:20
4 Nguyễn Minh Xuân Lê Văn Nam Trần Thanh Tuấn Nguyễn Đoàn Bộ9:30
5 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Đoàn Minh Đông Nguyễn Văn Trọng Nguyễn Thị Thu (Trọng)9:40
6 Nguyễn Ngọc Anh Trần Minh Sơn Nguyễn Trung Tuấn Phan Sơn9:50
7 Bùi Quý Thế Nguyễn Văn Hạng Hồ Văn Hùng Nguyễn Văn Tới10:00
8 Nguyễn Văn Thuấn Chu Minh Khánh Mai Văn Rao Phạm Ngọc Toàn10:10
9 Trần Anh Việt Lê Văn Dương Lương Khánh Thiện Nguyễn Đức Tuấn10:20
10 Nguyễn Minh Hiền (Ms) Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim Lương Bình Huyên10:30
11 Phạm Khắc Lương Nguyễn Hồng Đăng Trần Đình Phú (Huy) Vũ Hồng Quân10:40
12 Chanapan Chaiporm Trần Mạnh Hùng Tạ Quốc Huân10:50


AAA31
Error, insert query failed hihi