Giao lưu CLB------24.07.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Xuân Lê Văn Nam Trần Anh Đức Nguyễn Quốc Minh11:00
2 Trần Thuận Phan Quốc Hải Mai Văn Rao Ngô Quang Hùng11:10
3 Nguyễn Đoàn Bộ Nguyễn Minh Hiền  Trần Anh Việt Lê Quang Chung (Vi)11:20
4 Dương Chí Hiển Lương Bình Huyên  Mai Văn Đại Lương Khánh Thiện11:30
5 Vũ Trùng Dương Thân Văn Huyên Nguyễn Văn Thuấn Phạm Khắc Lương11:40


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Hiền 1190 (18)34 11 24
2Nguyễn Minh Xuân 10.480 (8)39 9.8 29
3Lê Văn Nam 10.487 (15)36 10.4 25
4Trần Anh Đức 15.295 (23)30 15.3 17
5Nguyễn Quốc Minh 18.5109 (37)23 18.6 8
6Mai Văn Rao 9.684 (12)37 9.4 24
7Phan Quốc Hải 5.591 (19)26 5.6 18
8Vũ Trùng Dương 10.481 (9)38 10 27
9Nguyễn Đoàn Bộ 14.395 (23)32 14.4 20
10Lương Bình Huyên 21.6105 (33)31 21.7 12
11Trần Anh Việt 2096 (24)35 20 15
12Dương Chí Hiển 22.8109 (37)28 22.9 10
13Trần Minh Tơ 6.785 (13)34 6.7 25
14Trần Thuận 7.986 (14)33 8 22
15Ngô Quang Hùng 786 (14)32 7.1 22
16Mai Văn Đại 28107 (35)34 28 6
17Phạm Khắc Lương 20.6100 (28)31 20.7 13
18Trần Thị Linh Chi 19.4109 (37)23 19.5 6
19Nguyễn Văn Thuấn 10.184 (12)36 10.1 26
20Thân Văn Huyên 1187 (15)34 11 23
21Hồ Văn Hùng 16.900 16.9 0
22Lê Quang Chung (Vi) 15.990 (18)36 15.9 19
23Lương Khánh Thiện 16.685 (13)42 14.8 25

1. Lương Khánh Thiện 42
2. Nguyễn Minh Xuân 39
3. Vũ Trùng Dương 38
4. Mai Văn Rao 37