Giao lưu CLB------24.07.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Xuân Lê Văn Nam Trần Anh Đức Nguyễn Quốc Minh11:00
2 Trần Thuận Phan Quốc Hải Mai Văn Rao Ngô Quang Hùng11:10
3 Nguyễn Đoàn Bộ Nguyễn Minh Hiền  Trần Anh Việt Lê Quang Chung (Vi)11:20
4 Dương Chí Hiển Lương Bình Huyên  Mai Văn Đại Lương Khánh Thiện11:30
5 Vũ Trùng Dương Thân Văn Huyên Nguyễn Văn Thuấn Phạm Khắc Lương11:40


AAA39
Error, insert query failed hihi