Trận đấu tất niên 2015------30.12.2015. Sân: Benátky

Lịch thi đấu In ra

1 Phạm Hoàng Hải Ngô Quang Hùng Nguyễn Hiếu Mai Hồng Thanh9:50
2 Vũ Thị Ưu Trần Minh Tơ10:00
3 Dương Đình Tùng Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Minh Hiền10:10
4 Vũ Văn Bảo Thân Văn Huyên Lương Bình Huyên Lương Bình Huyên10:20
5 Nguyễn Đức Tuấn Phan Sơn Nguyễn Đức Ngọc10:30


AAA4
Error, insert query failed hihi