Trận đấu tất niên 2015------30.12.2015. Sân: Benátky

Lịch thi đấu In ra

1 Phạm Hoàng Hải Ngô Quang Hùng Nguyễn Hiếu Mai Hồng Thanh9:50
2 Vũ Thị Ưu Trần Minh Tơ10:00
3 Dương Đình Tùng Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Minh Hiền10:10
4 Vũ Văn Bảo Thân Văn Huyên Lương Bình Huyên Lương Bình Huyên10:20
5 Nguyễn Đức Tuấn Phan Sơn Nguyễn Đức Ngọc10:30


Hạng A - HCP: 0-14.5
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Hiền 13.291 (19)32 13.3 18
2Nguyễn Văn Thuấn 14.286 (14)38 13.6 22
3Mai Hồng Thanh 8.586 (14)31 8.6 22
4Nguyễn Xuân Hiệp 12.997 (25)26 13 12
5Dương Đình Tùng 8.982 (10)36 8.9 26
6Phạm Hoàng Hải 11.286 (14)35 11.2 23
7Ngô Quang Hùng 7.489 (17)27 7.5 19
8Nguyễn Hiếu 11.200 11.2 0

1. Nguyễn Văn Thuấn 38
2. Dương Đình Tùng 36
3. Phạm Hoàng Hải 35
4. Nguyễn Minh Hiền 32


Hạng B - HCP: 14.6-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 17.399 (27)29 17.4 11
2Trần Minh Tơ 15.789 (17)38 15.1 21
3Thân Văn Huyên 14.995 (23)31 15 16
4Lương Bình Huyên 20.2104 (32)28 20.3 11
5Vũ Văn Bảo 14.795 (23)30 14.8 14
6Nguyễn Đức Tuấn 36113 (41)37 35.5 7
7Nguyễn Đức Ngọc 36123 (51)27 36.2 0
8Vũ Thị Ưu 15.292 (20)33 15.2 17

1. Trần Minh Tơ 38
2. Nguyễn Đức Tuấn 37
3. Vũ Thị Ưu 33
4. Thân Văn Huyên 31