Sinh nhật lần thứ 6------25.09.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Vũ Trùng Dương Nguyễn Minh Xuân Đinh Việt Phạm Hoàng Hải 10:30
2 Nguyễn Đoàn Bộ Nguyễn Văn Tiệp Bùi Quý Thế10:40
3 Trần Minh Sơn Trần Đình Phú (Huy) Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nguyễn Thị Thu (Trọng)10:50
4 Dương Việt Anh Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Quốc Minh Mai Văn Đại11:00
5 Lê Quang Chung (Vi)  Phạm Khắc Lương  Hồ Văn Hùng Nguyễn Khánh11:10
6 Trần Anh Việt Nguyễn Trung Tuấn Phạm Ngọc Toàn  Luyện Huy Hương 11:20
7 Dương Chí Hiển Nguyễn Văn Thuấn Thân Văn Huyên Nguyễn Ngọc Anh11:30
8 Lương Bình Huyên  Đoàn Minh Đông Nguyễn Thanh Vượng11:40
9 Vũ Hồng Quân Lê Văn Dương Lương Khánh Thiện Vũ Xuân Thu11:50
10 Bùi Ngọc Xanh Nguyễn Cao Thắng Mai Hồng Thanh Nguyễn Thắng12:00
11 Hà Nhân Hiền Trần Thanh Tuấn  Nguyễn Khắc Bốn Nguyễn Minh Hiền12:10
1212:20
13 Lê Văn Nam Dương Đình Tùng Phan Quốc Hải Trần Thuận12:30
14 Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Trần Thị Linh Chi12:40
15 Trần Mạnh Hùng  Trần Anh Đức Hồ Văn Hiền Nguyễn Văn Trọng12:50


AAA41
Error, insert query failed hihi