Trung thu 2018------03.10.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Bùi Quý Thế Thân Văn Huyên Hồ Văn Hiền Phạm Khắc Lương9:00
2 Nguyễn Đoàn Bộ Nguyễn Văn Tiệp Trần Anh Việt  Vũ Tiến Dũng9:10
3 Đặng Văn Minh (Châu)  Mai Văn Đại Trần Minh Sơn9:20
4 Nguyễn Văn Hạng Lê Văn Nam  Nguyễn Cao Thắng Nguyễn Đức Ngọc9:30
5 Vũ Trùng Dương Đinh Việt Trần Thuận Phạm Hoàng Hải9:40
6 Trần Mạnh Hùng Luyện Huy Hương  Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Văn Thuấn9:50
7 Nguyễn Trung Tuấn Phạm Ngọc Toàn  Nguyễn Hồng Sơn10:00
8 Lê Văn Dương Lương Khánh Thiện Đoàn Minh Đông10:10
9 Nguyễn Ngọc Anh Mai Hồng Thanh Mai Văn Rao10:20
10 Vũ Văn Bảo Đỗ Hùng Sơn Hồ Việt10:30
11 Hồ Văn Hùng Trần Minh Tơ Chu Minh Khánh Nguyễn Anh Tú10:40
12 Dương Việt Anh  Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Bình Minh Nguyễn Đức Tuấn 10:50


AAA42
Error, insert query failed hihi