Chung kết 2018------22.10.2018. Sân: Mstětice

Lịch thi đấu In ra

1 Phan Sơn Nguyễn Minh Hiền  Bùi Quý Thế Nguyễn Quốc Minh1A
2 Nguyễn Văn Thuấn Lương Khánh Thiện Nguyễn Ngọc Anh Đoàn Minh Đông1B
3 Mai Văn Rao Phan Quốc Hải Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Thắng10A
4 Phạm Thị Kim Liên Nguyễn Thị Thu Thuỷ  Trần Thị Mến10B
5 Trần Thị Linh Chi  Trần Thị Thanh Phương Nguyenová Ngần Nguyễn Minh Hiền (Ms)2
6 Trần Tiến Hồ Văn Hùng Phạm Khắc Lương Ngô Quang Thuận3
7 Nguyễn Cao Thắng Bùi Ngọc Xanh Huỳnh Tấn Bình Trần Thanh Tuấn4
8 Ngô Mạnh Cường Lương Sĩ Đinh Việt Đỗ Thanh Sơn5
9 Trần Thuận Vũ Trùng Dương Lê Văn Nam Phạm Hoàng Hải6
10 Nguyễn Đức Ngọc Đỗ Hùng Sơn Mai Văn Đại Lê Văn Dương 7
11 Hồ Việt Dương Chí Hiển Nguyễn Trung Tuấn Trần Minh Sơn8
12 Nguyễn Kim Thoa Phạm Kim Chung Tranová Nga9
13 Ngô Quang Hùng Nguyễn Lương Phùng Nguyễn Quyết Thắng Đỗ Ngọc Hồi11
14 Trần Anh Việt Vũ Văn Bảo Chu Minh Khánh Nguyễn Quang Minh12
15 Vũ Xuân Thu Nguyễn Xuân Hiệp Hồ Văn Hiền Dương Đình Tùng13
16 Vũ Thị Hồng Mai Trần Minh Tơ  Vũ Thị Kim  Vũ Thị Ưu14
17 Luyện Huy Hương  Lương Bình Huyên  Lê Quang Chung (Vi) Phạm Ngọc Toàn15
18 Dương Việt Anh Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Anh Tú Vũ Hồng Quân16
19 Trần Đình Phú (Huy) Nguyễn Khánh Nguyễn Duy Hậu Nguyễn Văn Tới17
20 Trần Anh Đức Nguyễn Minh Xuân Trần Quang Hùng Mai Hồng Thanh18
21 Thân Văn Huyên Tạ Quốc Huân Vũ Văn Kim Trần Thịnh2B
22 Nguyễn Thâu Trịnh Anh Tú Hà Nhân Hiền Nguyễn Minh Tuấn9B
23 Lưu Danh Huyên (Most) Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Văn Thập11B


AAA45
Error, insert query failed hihi