Giao lưu CLB------08.10.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Đoàn Bộ Lê Văn Dương Nguyễn Minh Hiền Lương Khánh Thiện10:50
2 Nguyễn Xuân Hiệp Hồ Văn Hùng Đoàn Minh Đông11:00
3 Nguyễn Thắng Phạm Hoàng Hải Trần Mạnh Hùng Nguyễn Minh Xuân11:10
4 Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Đức Tuấn Phạm Khắc Lương Lê Văn Nam11:20
5 Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Trần Thị Linh Chi9:50
6 Mai Văn Rao Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Cao Thắng Bùi Quý Thế9:40


AAA46
Error, insert query failed hihi