Giao lưu CLB------08.10.2018. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Đoàn Bộ Lê Văn Dương Nguyễn Minh Hiền Lương Khánh Thiện10:50
2 Nguyễn Xuân Hiệp Hồ Văn Hùng Đoàn Minh Đông11:00
3 Nguyễn Thắng Phạm Hoàng Hải Trần Mạnh Hùng Nguyễn Minh Xuân11:10
4 Nguyễn Quốc Minh Nguyễn Đức Tuấn Phạm Khắc Lương Lê Văn Nam11:20
5 Vũ Thị Hồng Mai Vũ Thị Kim Trần Minh Tơ Trần Thị Linh Chi9:50
6 Mai Văn Rao Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Cao Thắng Bùi Quý Thế9:40


SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Thắng 4.378 (6)38 4.1 31
2Nguyễn Quốc Minh 1800 18 0
3Nguyễn Cao Thắng 4.982 (10)34 4.9 26
4Nguyễn Đoàn Bộ 14.600 14.6 0
5Phạm Hoàng Hải 9.600 9.6 0
6Mai Văn Rao 978 (6)43 7.6 30
7Lê Văn Dương 11.700 11.7 0
8Nguyễn Minh Hiền 11.100 11.1 0
9Nguyễn Xuân Hiệp 1187 (15)33 11.1 21
10Hồ Văn Hùng 1795 (23)32 17.1 14
11Vũ Thị Hồng Mai 7.893 (21)28 7.9 17
12Lương Khánh Thiện 12.900 12.9 0
13Vũ Thị Kim 9.287 (15)35 9.2 21
14Trần Minh Tơ 6.785 (13)34 6.7 25
15Bùi Quý Thế 9.294 (22)30 9.3 17
16Nguyễn Văn Thuấn 9.584 (12)37 9.3 25
17Đoàn Minh Đông 15.582 (10)43 13.4 26
18Trần Mạnh Hùng 8.289 (17)31 8.3 19
19Phạm Khắc Lương 18.500 18.5 0
20Nguyễn Đức Tuấn 17.500 17.5 0
21Trần Thị Linh Chi 19.697 (25)34 19.6 13
22Nguyễn Minh Xuân 9.985 (13)37 9.7 23
23Lê Văn Nam 9.790 (18)32 9.8 19

1. Mai Văn Rao 43
2. Đoàn Minh Đông 43
3. Nguyễn Thắng 38
4. Nguyễn Minh Xuân 37