Khai Xuân 2019------15.04.2019. Sân: Černý Most

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Minh Hiền  Phan Sơn Nguyễn Hồng Sơn Chanapan Chaiporm10:00
2 Dương Chí Hiển Trần Đình Phú (Huy) Nguyễn Đức Tuấn Đỗ Hùng Sơn10:10
3 Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Minh Xuân Ngô Quang Hùng Mai Văn Rao10:20
4 Đỗ Thị Hải Vũ Thị Ưu Nguyễn Kim Thoa Trần Thị Linh Chi 10:30
5 Trần Quang Hùng Chu Minh Khánh Nguyễn Văn Thập10:40
6 Lương Bình Huyên  Phạm Khắc Lương Nguyễn Văn Trọng10:50
7 Nguyễn Văn Tiệp Mai Văn Đại Trần Minh Sơn Dương Đình Khoa11:00
8 Nguyễn Xuân Hiệp Nguyễn Quốc Minh Trần Anh Việt Thân Văn Huyên11:10
9 Phạm Hoàng Hải  Đinh Việt Vũ Trùng Dương Trần Thanh Tuấn11:20
10 Nguyễn Hải Bình Nguyễn Ngọc Anh Đoàn Minh Đông Nguyễn Duy Hậu 11:30
11 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Trần Minh Tơ Nguyễn Thị Thu (Trọng) Vũ Thị Kim11:40
12 Nguyễn Trường Sơn Tạ Quốc Huân Nguyễn Văn Thuấn Nguyễn Hiếu11:50
13 Nguyễn Thắng Mai Hồng Thanh Ho Sam Lee12:00
14 Phùng Việt Hùng Hồ Việt Vũ Hoàng Anh12:10


AAA49
Error, insert query failed hihi