Giao lưu CLB------31.03.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Văn Thuấn Phạm Hoàng Hải Lê Văn Nam Trần Thanh Tuấn10:00
2 Vũ Thị Ưu Trần Minh Tơ Vũ Thị Kim Nguyễn Minh Hiền10:10
3 Trần Thị Linh Chi Vũ Thị Hồng Mai Phạm Khắc Lương Lương Bình Huyên10:20
4 Nguyễn Văn Hạng Mai Hồng Thanh Ngô Quang Hùng Đinh Việt10:30
5 Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Quang Minh10:40
6 Trần Mạnh Hùng Nguyễn Cao Thắng Hồ Văn Hùng Vũ Trùng Dương10:50
7 Bùi Quý Thế Phan Sơn Nguyễn Văn Tiệp Nguyễn Trường Sơn11:00


Hạng A - HCP: 0-15.1
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Minh Hiền 13.398 (26)25 13.4 12
2Nguyễn Văn Thuấn 13.694 (22)29 13.7 15
3Trần Minh Tơ 15.184 (12)42 13.3 24
4Trần Mạnh Hùng 11.890 (18)31 11.9 18
5Mai Hồng Thanh 8.590 (18)28 8.6 20
6Đinh Việt 6.395 (23)23 6.4 17
7Nguyễn Cao Thắng 5.882 (10)35 5.8 26
8Trần Thanh Tuấn 11.585 (13)36 11.5 23
9Phạm Hoàng Hải 11.286 (14)34 11.2 22
10Vũ Thị Kim 10.687 (15)34 10.6 23
11Ngô Quang Hùng 7.483 (11)33 7.5 25
12Bùi Quý Thế 13.782 (10)41 12.2 26
13Nguyễn Văn Hạng 8.888 (16)29 8.9 20
14Vũ Trùng Dương 10110 (38)17 10.1 8

1. Trần Minh Tơ 42
2. Bùi Quý Thế 41
3. Trần Thanh Tuấn 36
4. Nguyễn Cao Thắng 35


Hạng B - HCP: 15.2-36
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Phan Sơn 17.4108 (36)23 17.5 6
2Lê Văn Nam 17.296 (24)33 17.2 16
3Nguyễn Văn Tiệp 27.5108 (36)33 27.5 10
4Vũ Thị Hồng Mai 15.793 (21)33 15.7 16
5Trần Thị Linh Chi 24.4110 (38)28 24.5 6
6Lương Bình Huyên 20.3105 (33)27 20.4 7
7Phạm Khắc Lương 28.5109 (37)32 28.5 4
8Hồ Văn Hùng 21.2100 (28)32 21.2 10
9Lê Quang Chung (Vi) 29.7106 (34)36 29.7 9
10Nguyễn Đức Tuấn 35.5111 (39)39 34 6
11Nguyễn Đức Ngọc 36124 (52)28 36.2 4
12Vũ Thị Ưu 15.295 (23)33 15.2 17
13Nguyễn Quang Minh 36122 (50)31 36 3
14Nguyễn Trường Sơn 36104 (32)48 30 13

1. Nguyễn Trường Sơn 48
2. Nguyễn Đức Tuấn 39
3. Lê Quang Chung (Vi) 36
4. Lê Văn Nam 33