Giao lưu CLB------31.03.2016. Sân: Zbraslav

Lịch thi đấu In ra

1 Nguyễn Văn Thuấn Phạm Hoàng Hải Lê Văn Nam Trần Thanh Tuấn10:00
2 Vũ Thị Ưu Trần Minh Tơ Vũ Thị Kim Nguyễn Minh Hiền10:10
3 Trần Thị Linh Chi Vũ Thị Hồng Mai Phạm Khắc Lương Lương Bình Huyên10:20
4 Nguyễn Văn Hạng Mai Hồng Thanh Ngô Quang Hùng Đinh Việt10:30
5 Lê Quang Chung (Vi) Nguyễn Đức Tuấn Nguyễn Đức Ngọc Nguyễn Quang Minh10:40
6 Trần Mạnh Hùng Nguyễn Cao Thắng Hồ Văn Hùng Vũ Trùng Dương10:50
7 Bùi Quý Thế Phan Sơn Nguyễn Văn Tiệp Nguyễn Trường Sơn11:00


AAA5
Error, insert query failed hihi