Mstetice------13.05.2019. Sân: Mstětice 2019

Lịch thi đấu In ra

1 Chu Minh Khánh Vũ Văn Bảo Đỗ Hùng Sơn Thân Văn Huyên8:50
2 Mai Hồng Thanh Phan Quốc Hải Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Thắng9:00
3 Nguyễn Xuân Hiệp Chanapan Chaiporm Luyện Huy Hương  Tạ Quốc Huân9:10
4 Nguyễn Văn Tiệp Đoàn Minh Đông Nguyễn Đoàn Bộ Mai Văn Đại9:20
5 Trần Mạnh Hùng Dương Đình Tùng Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Ngọc Anh9:30
6 Phạm Thanh Hương  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Vũ Thị Hồng Mai  Phạm Kim Chung9:40
7 Dương Chí Hiển Đặng Văn Minh (Châu) Trần Minh Sơn Nguyễn Đức Ngọc9:50
8 Hồ Văn Hiền Nguyễn Trường Sơn Vũ Trùng Dương Bùi Quý Thế10:00
9 Trần Anh Việt Vũ Văn Kim Nguyễn Minh Hiền  Phạm Khắc Lương10:10
10 Nguyễn Công Hưng Phùng Việt Hùng Vũ Hoàng Anh Nguyễn Quốc Minh10:20
11 Phan Sơn Hồ Việt Nguyễn Trung Tuấn10:30
12 Lương Bình Huyên  Nguyễn Văn Trọng10:40


AAA50
Error, insert query failed hihi