Mstetice------13.05.2019. Sân: Mstětice 2019

Lịch thi đấu In ra

1 Chu Minh Khánh Vũ Văn Bảo Đỗ Hùng Sơn Thân Văn Huyên8:50
2 Mai Hồng Thanh Phan Quốc Hải Nguyễn Văn Hạng Nguyễn Thắng9:00
3 Nguyễn Xuân Hiệp Chanapan Chaiporm Luyện Huy Hương  Tạ Quốc Huân9:10
4 Nguyễn Văn Tiệp Đoàn Minh Đông Nguyễn Đoàn Bộ Mai Văn Đại9:20
5 Trần Mạnh Hùng Dương Đình Tùng Nguyễn Minh Xuân Nguyễn Ngọc Anh9:30
6 Phạm Thanh Hương  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Vũ Thị Hồng Mai  Phạm Kim Chung9:40
7 Dương Chí Hiển Đặng Văn Minh (Châu) Trần Minh Sơn Nguyễn Đức Ngọc9:50
8 Hồ Văn Hiền Nguyễn Trường Sơn Vũ Trùng Dương Bùi Quý Thế10:00
9 Trần Anh Việt Vũ Văn Kim Nguyễn Minh Hiền  Phạm Khắc Lương10:10
10 Nguyễn Công Hưng Phùng Việt Hùng Vũ Hoàng Anh Nguyễn Quốc Minh10:20
11 Phan Sơn Hồ Việt Nguyễn Trung Tuấn10:30
12 Lương Bình Huyên  Nguyễn Văn Trọng10:40


Hạng A - HCP: 0-11.9
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Xuân Hiệp 11.295 (23)30 11.3 17
2Nguyễn Minh Hiền 11.496 (24)28 11.5 14
3Thân Văn Huyên 10.792 (20)31 10.8 17
4Dương Đình Tùng 884 (12)36 8 24
5Luyện Huy Hương 11.594 (22)30 11.6 15
6Nguyễn Minh Xuân 9.985 (13)37 9.7 23
7Nguyễn Ngọc Anh 11.993 (21)32 12 17
8Vũ Trùng Dương 9.393 (21)29 9.4 16
9Vũ Thị Hồng Mai 8100 (28)24 8.1 9
10Trần Mạnh Hùng 7.394 (22)27 7.4 16
11Mai Hồng Thanh 683 (11)34 6 25
12Phan Quốc Hải 5.389 (17)28 5.4 20
13Bùi Quý Thế 9.290 (18)31 9.3 18
14Nguyễn Văn Hạng 582 (10)34 5 26
15Nguyễn Thắng 4.388 (16)27 4.4 20
16Chu Minh Khánh 11.6102 (30)26 11.7 13
17Vũ Văn Kim 9100 (28)26 9.1 15
18Hồ Văn Hiền 10.692 (20)32 10.7 19
19Tạ Quốc Huân 10.400 10.4 0

1. Nguyễn Minh Xuân 37
2. Dương Đình Tùng 36
3. Nguyễn Văn Hạng 34
4. Mai Hồng Thanh 34


Hạng B - HCP: 12-21
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Lương Bình Huyên 19.399 (27)33 19.3 12
2Đoàn Minh Đông 13.789 (17)36 13.7 19
3Vũ Văn Bảo 13.7112 (40)19 13.8 6
4Phan Sơn 13.895 (23)30 13.9 14
5Nguyễn Văn Tiệp 1596 (24)32 15.1 14
6Nguyễn Quốc Minh 16.8111 (39)22 16.9 7
7Trần Anh Việt 17.100 17.1 0
8Đỗ Hùng Sơn 16.194 (22)34 16.1 16
9Nguyễn Đoàn Bộ 14.692 (20)34 14.6 17
10Phạm Kim Chung 12.6102 (30)29 12.7 9
11Chanapan Chaiporm 14.2101 (29)27 14.3 10
12Phạm Khắc Lương 18.799 (27)32 18.7 12
13Nguyễn Trường Sơn 12.9111 (39)25 13 12

1. Đoàn Minh Đông 36
2. Nguyễn Đoàn Bộ 34
3. Đỗ Hùng Sơn 34
4. Lương Bình Huyên 33


Hạng C - HCP: 21.1-28
SttGolferHCPTổng gậy StablefordHCP mớiBrutto SF
1Nguyễn Đức Ngọc 22.5104 (32)34 22.5 13
2Hồ Việt 28106 (34)37 27.5 7
3Nguyễn Thị Thu Thuỷ 23.8105 (33)33 23.8 8
4Trần Minh Sơn 2695 (23)45 22.4 13
5Đặng Văn Minh (Châu) 24.2115 (43)27 24.3 6
6Dương Chí Hiển 21.8102 (30)37 21.4 15
7Mai Văn Đại 26103 (31)38 25.2 12
8Nguyễn Trung Tuấn 28118 (46)26 28.2 4
9Nguyễn Văn Trọng 28112 (40)31 28 5
10Vũ Hoàng Anh 2800 28 0
11Phùng Việt Hùng 26.500 26.5 0
12Nguyễn Công Hưng 2800 28 0
13Phạm Thanh Hương 22.8116 (44)22 22.9 5

1. Trần Minh Sơn 45
2. Mai Văn Đại 38
3. Dương Chí Hiển 37
4. Hồ Việt 37